W marszałkowskich szpitalach ruszają kilkusetmilionowe inwestycje

W tym roku w szpitalach bródnowskim i międzyleskim ruszają warte w sumie 637 mln zł inwestycje. To największe w historii placówek projekty infrastrukturalne.

Przed nami duże inwestycje, a tymczasem strona rządowa planuje powrót do PRL-u, dążąc do centralizacji szpitali, zauważa marszałek Adam Struzik.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat na modernizacje i doposażenie mazowieckich placówek medycznych przeznaczyliśmy ponad 2 mld zł, dostosowując je do standardów XXI wieku. Rząd chce to wszystko zaprzepaścić i zrobić powtórkę z historii. Nie ma na to naszej zgody – podkreśla marszałek Adam Struzik i dodaje – W tym roku po raz kolejny skierowaliśmy tak duże wsparcie na inwestycje w służbie zdrowia. Są wśród nich rozpoczynające się właśnie duże projekty, jak całkowita przebudowa budynków H i D w szpitalu bródnowskim oraz dostosowanie ich do nowej rzeczywistości, w jakiej obecnie się znaleźliśmy czy budowa nowego budynku na potrzeby szpitala międzyleskiego. Chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość

podsumowuje marszałek.

Jak dodaje członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, pandemia pokazała jak wielkie są potrzeby nie tylko w aspekcie infrastrukturalnym, ale przede wszystkim sprzętowym.

Dlatego cały czas będziemy monitorować sytuację i wspierać mazowieckie placówki medyczne i nie tylko. Do tej pory na zakup sprzętu, środków ochrony osobistej, wsparcie domów pomocy społecznej i ratowników medycznych przeznaczyliśmy w sumie ponad 440 mln zł środków własnych i unijnych. Jako pierwszy polski region uruchomiliśmy projekt unijny, dzięki któremu cały czas kierujemy do szpitali niezbędny w walce z pandemia sprzęt i środki ochrony osobistej.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego, przewodniczący sejmikowej Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Krzysztof Strzałkowski, dostosowywanie, modernizacja istniejącej infrastruktury oraz zakup sprzętu i środków ochrony osobistej to priorytety władz Mazowsza na ten rok.

Dziś informujemy opinię publiczną o kolejnych wielomilionowych projektach inwestycyjnych w mazowieckich szpitalach. To przykład na to, jak samorząd województwa mazowieckiego bardzo szybko akumuluje fundusze zarówno własne, jak i unijne, aby zwiększyć bazę szpitalną w Warszawie i na Mazowszu. To pokazuje jak sprawnie działamy. Po drugiej stronie mamy nieporadną administrację rządową, która stara się mieć ambicje, aby przejąć zarządzanie szpitalami powiatowymi i wojewódzkimi. Jednak, gdy przyjrzymy się jej działaniom w czasie całej pandemii, to widzimy rządową nieporadność i opóźnioną reakcję na potrzeby szpitalne

podsumowuje radny Strzałkowski.

Planowane inwestycje w podległych samorządowi placówkach medycznych:

  • Mazowiecki Szpital Bródnowski – na inwestycje w szpitalu bródnowskim samorząd województwa przeznaczy w 2021 r. ponad 27 mln zł. Wśród zaplanowanych zadań znalazły się: modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji (8,3 mln zł); adaptacja IV piętra budynku ,,C’ dla potrzeb zespołu oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego (8 mln zł); adaptacja V piętra budynku ,,C” dla potrzeb zespołu oddziałów Okulistyki wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego (6 mln zł); informatyzacja poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (1,3 mln zł); budowa z przebudową budynków H i D (1,2 mln zł); zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego (335 tys. zł); modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej (146 tys. zł); zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego (58 tys. zł). W szpitalu bródnowskim zrealizowane zostaną także projekty – Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków (993 tys. zł), oraz wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego (830 tys. zł) które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Jak zaznacza prezes Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Teresa Bogiel w tym roku rozpoczynamy bardzo dużą inwestycję związaną z przebudową budynków H i D.

To inwestycja długoletnia, która pochłonie niemałą kwotę bo ponad 430 mln zł. Nowe powierzchnie zostaną przeznaczone na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Intensywnej Terapii, Zespołu Oddziałów Neurologii oraz oddziału dedykowanego dla pacjentów zakażonych Covid-19, który po zakończeniu epidemii udostępni powierzchnię oraz sprzęt jednemu z obecnych oddziałów.

W ramach I etapu inwestycji planowane jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Zadanie obejmuje również wykonanie robót budowlano-montażowych, nadzory: inwestorski i autorski, oraz zakup i montaż pierwszego wyposażenia i wyposażenia specjalistycznego. Przebudowa budynków H i D obejmuje rozbiórkę istniejących budynków i budowę w ich miejscu 7-kondygnacyjnychbudynków, w tym dwoma podziemnymi z przeznaczeniem na parkingi. Projekt obejmuje również przebudowę wjazdu dla karetek od ul. św. Wincentego oraz dróg komunikacyjnych na terenie szpitala, a także modernizacje obecnego lub powstanie nowego lądowiska dla śmigłowców na dachu przebudowywanego budynku H

  • Międzyleski Szpital Specjalistyczny – na inwestycje w szpitalu międzyleskim w 2021 r. samorząd województwa przeznaczy ponad 19,2 mln zł. Wśród zaplanowanych działań znalazły się: kontynuacja modernizacji oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego (11,1 mln zł); rozpoczęcie realizacji budowy nowego budynku szpitalnego wraz z otoczeniem i komunikacją (4,5 mln zł); modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody (2,4 mln zł); zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie (413 tys. zł); wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej (297 tys. zł); wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych (237,6 tys. zł); modernizacja Bloku Urologii (148 tys. zł).

Również szpital w Międzylesiu rozpoczyna realizację sporego przedsięwzięcia. Chodzi o budowę nowego budynku szpitalnego. Jak zauważa dyrektor placówki Jarosław Rosłon, to największy projekt jaki dotychczas realizowaliśmy.

Ponad 207 mln zł otrzymamy z budżetu województwa na utworzenie nowoczesnego i w pełni wyposażonego centrum udarowego. W nowym budynku znajdą się oddział neurologii, pododdział udarowy z salami intensywnego nadzoru neurologicznego. Wydzielone zostaną pomieszczenia dla rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej, a także z przeznaczeniem na zakład patomorfologii. Inwestycja realizowana będzie od podstaw, czyli od stworzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej po prace budowlano-montażowe i zakup wyposażenia

dodaje.