VI Światowy Dzień Ubogich – 13.11.2022 – Jak będzie wyglądał w Łodzi?

w niedzielę, 13 listopada 2022 roku, obchodzimy VI Światowy Dzień Ubogich ogłoszony przez papieża Franciszka, pod hasłem: „Chrystus dla was stał się ubogim” (2 Kor 8, 9).

W orędziu na ten dzień Ojciec Święty pisze: „Światowy Dzień Ubogich również w tym roku staje się na nowo swego rodzaju pozytywną prowokacją, która ma nam pomóc w refleksji nad naszym stylem życia oraz nad wieloma wymiarami ubóstwa, które pojawiają się w tym obecnym momencie dziejowym. (…) Pilnie należy znaleźć nowe drogi, które mogą poprowadzić ponad układy polityki społecznej, rozumianej „jako polityki dla ubogich, ale nigdy z biednymi i nigdy z ubogimi, a tym bardziej nie będącej częścią projektu, który może doprowadzić ludzi do siebie”.

Odpowiadając na apel papieża, ale też realizując swoją codzienną misję bycia z ubogimi, łódzkie organizacje pomocowe spotkają się na Placu katedralnym w Łodzi z osobami w potrzebie. Tegoroczne Dni Ubogich skupią się na profilaktyce zdrowia psychicznego.

13 listopada, o godz. 12:30 w łódzkiej archikatedrze ks. abp Grzegorz Ryś odprawi mszę świętą z udziałem podopiecznych i przedstawicieli organizacji, które na co dzień pomagają ubogim.

Po zakończonej liturgii, w godz. 14:00 – 18:00 przy katedrze stanie miasteczko medyczne: szczepieniobus ze szczepionkami przeciw COVID-19 oraz namioty medyczne, w których medycy Ulicznej Misji Medycznej będą badać osoby potrzebujące wsparcia. Na Placu katedralnym pojawią się również specjaliści: psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, prawnicy, doradcy zawodowi, terapeuci uzależnień, streetworkerzy, pomoc duchowa. Będzie oczywiście ciepły posiłek oraz ciepła odzież i koce, zebrane w ramach zbiórki „Ogrzej ciepłem”. Zbiórka prowadzona była przez wolontariuszy Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas na terenie archidiecezji łódzkiej. Wolontariusze Szkolnych Kół Caritas przekażą obecnym na placu wykonane własnoręcznie różańce. Dostępny też będzie zaktualizowany „Przewodnik po Łodzi: Gdzie zjeść, spać, umyć się…”, który w tym roku poszerzony został o rozdział: Gdzie otrzymać pomoc duchową.

We wszystkich parafiach archidiecezji łódzkiej dostępna jest również tytka charytatywna. Caritas Archidiecezji Łódzkiej przekazała do parafii 25 tysięcy specjalnych toreb, zapraszając do włączenia się w ogólnopolską akcję wsparcia najuboższych. „Tytka charytatywna” to papierowa torba, którą wypełniamy żywnością lub artykułami chemicznymi i przynosimy z powrotem do parafii. Zebrane w ten sposób dary będą przekazane ubogim w parafii w postaci paczek, bądź wykorzystane do przygotowania posiłków. W poprzednich edycjach akcji zebrano w całej Polsce ponad 100 tysięcy tytek, które trafiły do najbardziej potrzebujących. W archidiecezji łódzkiej tytki trafiły do podopiecznych Parafialnych Zespołów Caritas i grup charytatywnych w parafiach oraz do podopiecznych Caritas w postaci paczek oraz ciepłych posiłków przygotowanych z zebranych w ten sposób produktów.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ubogich w Łodzi organizują: Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Centrum Służby Rodzinie, Zupa na Pietrynie, Uliczna Misja Medyczna, Siostry Misjonarki Miłości, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi, Stacja Opieki Środowiskowej Bonifratrów, Łódzki Urząd Wojewódzki i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Wsparcia udzielają również: Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. dr J. Babinskiego w Łodzi i Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R.Chylińskiego.

Wydarzenia towarzyszące:

Pielgrzymka dla osób bezdomnych na Jasną Górę – 12 listopada
Spektakl dla osób w kryzysie bezdomności – 12 listopada
Ogrzej ciepłem – zbiórka ciepłej odzieży i kocy
Nocne patrole ze służbami mundurowymi
Autobus Brata Alberta
Mobilna łaźnia

Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Ubogich na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia w 2017 roku, „(…) aby wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie stawały się coraz wyraźniejszym i konkretnym znakiem miłości Chrystusa do tych ostatnich i najbardziej potrzebujących” – jak wyjaśniał w swoim orędziu na I Światowy Dzień Ubogich. Ojciec Święty zaprosił wtedy „mężczyzn i kobiety dobrej woli, do spojrzenia w tym szczególnym dniu na tych wszystkich, którzy wyciągają ręce wołając o pomoc i przyzywając naszej solidarności”.

Tomasz Kopytowski
dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej