Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego po raz trzeci ze znakiem „Przyjazny Urząd”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie już po raz trzeci otrzymał znak jakości „Przyjazny Urząd”. To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane najbardziej innowacyjnym i nowoczesnym jednostkom sektora publicznego.

„Przyjazny Urząd” jest wyznacznikiem dobrze funkcjonującej instytucji publicznej oraz wzorem kreowania jego wizerunku. Ideą projektu jest nie tylko nagradzanie, ale też zachęta do doskonalenia swoich autorskich rozwiązań.

Organizatorem III edycji konkursu jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości w Katowicach, a jego celem jest promowanie jednostek administracji o szczególnych osiągnięciach we wdrażaniu nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi klienta i jakości usług publicznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów, w których oceniane są m.in. pozyskiwanie informacji z zewnętrznych źródeł, sprawdzenie jakości obsługi przez „tajemniczego klienta” czy też rozwiązania organizacyjne w urzędzie. Nagrodę przyznaje kapituła złożona z naukowców zajmujących się problematyką administracji publicznej i zarzadzania jakością.

– To wyróżnienie to dla klienta wyznacznik, że jego sprawy w urzędzie są traktowane bardzo poważnie i są załatwiane w sposób profesjonalny. Tego nie robi jedna osoba, ale zespół znakomitych współpracowników – ludzi, którzy w sposób świadomy realizują swoje obowiązki – podkreśla Waldemar Kuliński Sekretarz Województwa, Dyrektor UMWM.

Uroczysta Gala Finałowa Konkursu odbyła się 19 września w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą.