Uroczystości pogrzebowe o. Maksymiliana Adama Świerżewskiego – TRANSMISJE RADIOWE

Radio Niepokalanów przeprowadzi transmisję radiową Mszy Świętej pogrzebowej ojca Maksymiliana Świerżewskiego z Katedry Siedleckiej w dniu 19.11.2021 roku. o godzinie 19.00. Transmisja dzięki uprzejmości Katolickiego Radia Podlasie.

Mszy Świetej przewodniczył będzie ordynariusz siedlecki, ks. bp Kazimierz GURDA. Homilę wygłosi Prowincjał Warszawskich Franciszkanów, o. profesor Grzegorz Maria BARTOSIK. Po Mszy Świętej trumna z ciałem Zmarłego zostanie przewieziona do kościoła parafialnego w Szumowie w diecezji łomżyńskiej.


Telewizja NiepokalanówTV i Radio Niepokalanów przeprowadzą także bezpośrednią transmisję z uroczystości pogrzebowych ŚP. Ojca Maksymiliana Adama Świerżewskiego w Szumowie 20 listopada 2021 roku o godz. 11:00. Eucharystii będzie przewodził ordynariusz łomżyński, ks. bp Janusz Stepnowski. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbędą się obrzędy ostatniego pożegnania i przejście na  miejscowy cmentarz parafialny, gdzie zostanie złożone ciało o. Maksymiliana.


12 listopada, w tragicznych okolicznościach, zmarł o. Maksymilian Adam Świerżewski, franciszkanin, posługujący w przeszłości w Niepokalanowie. Przyczyną śmierci było prawdopodobnie pobicie, do którego doszło 11 listopada. Tego dnia zakonnik, posługujący w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Siedlach udał się na spacer do siedleckiego parku. Ok. 20.00, jeden z przechodniów zainteresował się leżącym człowiekiem. 35 – letni franciszkanin, z ciężkimi obrażeniami głowy, trafił do szpitala. Zmarł kilka godzin później, 12 listopada o 3.00 nad ranem.


ŚP. Ojciec Maksymilian Adam Świerżewski profes uroczysty i kapłan Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych zmarł w szpitalu w Siedlcach w nocy z 11 na 12 listopada 2021 roku w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym w wieku 35 lat, przeżywszy 16 lat w Zakonie i 9 lat w kapłaństwie.Adam Świerżewski urodził się dnia 23 grudnia 1985 roku w Zambrowie (diecezja łomżyńska), w rodzinie rolniczej z rodziców Henryka  i Jadwigi z domu Wardaszka. Miał trzech starszych braci i młodszą siostrę. Dnia 26 stycznia 1986 r. został ochrzczony w kościele parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie. Tutaj też w roku 1994 przystąpił do Sakramentu Pokuty i Pierwszej Komunii Świętej a w roku 1998 przyjął Sakrament Bierzmowania. W latach 1991-2000 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Srebrnej. Rozpoznając swoje młodzieńcze powołanie do służby Bożej, w latach 2000-2004 podjął naukę w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie. „

Odczuwając głos Bożego powołania do życia zakonnego i kapłańskiego”, po zdaniu egzaminu maturalnego, dnia 8 czerwca 2004 r. napisał prośbę o przyjęcie go do Zakonu. W motywacji podania pisał „[…] od wielu lat pociąga mnie ideał życia św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Marii Kolbego, dlatego też pragnę podążać tą drogą, którą podążali ci święci. Chciałbym w przyszłości zostać kapłanem zakonnym i udać się na misje, aby nieść Chrystusa ludziom, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Mesjaszu. Z takim pragnieniem wstąpiłem w roku 2000 do Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie, dlatego chciałbym kontynuować obraną przeze mnie drogę”.

Nowicjat rozpoczął w Smardzewicach dnia 18 września 2004 r., który zakończył złożeniem pierwszych ślubów zakonnych dnia 17 września 2005 r., przyjmując za zgodą Prowincjała imię zakonne Maksymilian na cześć pociągającego go swym ideałem życia św. Maksymiliana Kolbego. W latach 2005-2012 odbywał formację seminaryjną w WSD w Łodzi-Łagiewnikach z roczna przerwą w latach 2009-2010, kiedy to przebywał na urlopie dziekańskim w klasztorze w Warszawie. Dnia 8 grudnia 2011 r. złożył profesję uroczystą. 24 marca 2012 r. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy i bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi-Łagiewnikach przyjął Sakrament Święceń w  stopniu diakonatu z rąk Ks. Bpa Adama Lepy a 29 września 2012 r. Sakrament Święceń w stopniu prezbiteratu w Bazylice NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie z rak Ks. Kard. Kazimierza Nycza.

Po otrzymaniu święceń O. Maksymilian do 6 lutego 2014 r. posługiwał w klasztorze w Łodzi-Łagiewnikach, kiedy to realizując swoje pragnienie posługi misyjnej, udał się do klasztoru naszej Prowincji w Iwieńcu na Białorusi. Ze względu na brak pozwolenia na pobyt od władz państwowych z dniem 8 lipca 2014 r. został przeniesiony do klasztoru w Grodnie, skąd z tychże samych powodów z dniem 1 września 2015 r. powrócił do Kraju i został skierowany do klasztoru w Niepokalanowie. W latach 2015-2018 podjął teologiczne studia licencjackie w specjalności mariologia w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie, które uwieńczył tytułem magistra licencjata teologii w roku 2018.

Od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia swojej tragicznej śmierci przebywał w klasztorze i parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbego w Siedlcach, gdzie posługiwał w miejscowej parafii oraz jako katecheta w szkole. Od grudnia 2020 r. pełnił także obowiązek Asystenta Duchowego Regionu Lubelskiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

W pamięci braci w Zakonie oraz świeckich którym posługiwał zapisał się jako gorliwy, dobry i lubiany kapłan, gotowy nieść wszystkim pomoc i przybliżać ich do źródła łaski, do Boga.

Dziękujemy Bogu za osobę O. Maksymiliana Adama Świerżewskiego, za dobro które po sobie pozostawił tu na ziemi i zarazem zanosimy za niego modlitwę do Miłosiernego Boga, aby obdarzył go życiem wiecznym w Jezusie Chrystusie, któremu służył i którego pragnął naśladować za wzorem św. Franciszka z Asyżu i św. Maksymiliana Marii Kolbego.

o. Zbigniew Kopeć OFMConv
Sekretarz Prowincji