UKSW: KONGRES RODZINY – 19, 20 marca

ZAPRASZAMY NA KONGRES RODZINY PT. W RODZINIE PRZYSZŁOŚĆ. ROLA WIĘZI RODZINNYCH W ROZWOJU CZŁOWIEKA, W OCHRONIE PRZED UZALEŻNIENIAMI ORAZ PRZEMOCĄ

UKSW ul. Wóycickiego 1/3

Sobota, 19.03.2022
9.00 – 10.00 Msza Święta – Kościół Akademicki Św. Józefa
Obrady – AULA SCHUMANA
10.20 Otwarcie Kongresu
Sesja I. W poszukiwaniu dróg życia
Prowadzenie: ks. prof. ucz. Jan Bielecki
10.30 – 11.00 Cielesność człowieka a poszukiwanie szczęścia – interpretacje
współczesnych filozofów – ks. prof. ucz. Maciej Bała
11.00 – 11.30 Człowiek jako istota otwarta na prawdę i sens – o. prof. ucz. Borys Soiński

11.30 -12.00 Znaczenie więzi w rodzinie w poszukiwaniu dróg życia przez młodych

ludzi – dr Irena Grochowska, mgr Elżbieta Olczak

12.00 – 12.30 przerwa kawowa
Sesja II. Współczesne zagrożenia w rozwoju człowieka
Prowadzenie: dr Paweł Kwas
12.30 – 13.00 Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież.
Mazowsze ESPAD 2019 – mgr Zdzisław Biszewski

13.00 – 13.30 Czego zazwyczaj nie wiemy o problemie uzależnienia – prof. ucz. Krzysztof Wojcieszek

13.30 – 14.00 Zranione zaufanie – ks. prof. ucz. Romuald Jaworski
14.00 – 14.30 Trudne wyzwania – prof. ucz. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
14.30 – 15.15 przerwa obiadowa
Sesja III. Wobec trudności – szanse rozwojowe w praktyce
Prowadzenie: prof. ucz. Dominika Żukowska-Gardzińska
15.30 – 16.00 Wzrastać w nadziei i nieść ją innym – dr Maria Jankowska
16.00 – 17.30 Debata: Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Katarzyna Wiśniewska, Bogdan Urban (Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich)

Niedziela, 20.03.2022
9.00 – 10.00 Msza Święta
Sesja IV. Wzmocnić i pogłębić więzi w rodzinie
Prowadzenie: dr Bożena Mioduszewska
10.30 – 10.55 Okazywanie miłości – szansą na budowanie prawidłowych relacji –

prof. ucz. Maria Ryś

10.55 – 11.20 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jak budować integrującą komunikację – mgr Anna Studniczek

11.20 – 11.45 Młodzież na rozdrożu – program wspierający młodych – mgr Katarzyna Krawczyk

11.45 – 12.10 Rodzina w kryzysie – możliwości pomocy – mgr Małgorzata Walaszczyk
12.10 – 12.45 przerwa kawowa
Sesja V. Znaczenie rodziny w kształtowaniu prawdziwego człowieczeństwa
Prowadzenie: prof. ucz. Maria Ryś
12.45 – 13.30 Szczęście odnalezione w małżeństwie i w rodzinie
– dr Jacek Pulikowski, mgr Jadwiga Pulikowska
13.30 – 14.00 Troska o rodzinę w nauczaniu bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – mgr Marian Romaniuk

14.00 – 14.45 – przerwa obiadowa
14.45 – 15.30 PANEL
Prowadzenie: dr Urszula Tataj-Puzyna
Troska o człowieka – rodzinne korzenie budowania prospołecznych postaw. Na przykładzie

rodzin Stanisławy Leszczyńskiej i Hanny Chrzanowskiej
Osoby uczestniczące: prof. ucz. Maria Ryś, mgr Krystyna Wolska-Lipiec,

mgr Paweł Zuchniewicz
16.00 – 16.45 Koncert BO W RODZINIE JEST SIŁA

Organizator: Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień,

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Współorganizatorzy: Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, Fundacja Kresy Historii,

Archikonfraternia Literacka