Uczestnictwo w beatyfikacji możliwe tylko z kartami wstępu

Tylko osoby z kartami wstępu będą mogły wziąć udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Prymasa Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Komitet organizacyjny zaapelował wczoraj, „aby nie organizować spontanicznych grup parafialnych, które bez uzgodnienia z organizatorami zamierzałyby uczestniczyć w beatyfikacji”.

Bp Rafał Markowski, który przewodniczy komitetowi organizacyjnemu prosi wszystkich chcących uczestniczyć w beatyfikacji “o duchową łączność i wspólną modlitwę, poprzez media transmitujące uroczystość”. Transmisję przeprowadzi TVP, która udostępni sygnał również innym stacjom telewizyjnym oraz radiowym co oznacza, że przebieg uroczystości będzie można śledzić w wielu różnych mediach oraz w internecie. W wielu miejscach Polski m.in. przy katedrach, zorganizowane zostaną telemosty, gdzie wierni będą mogli poprzez wspólne oglądanie transmisji na telebimach i modlitwę duchowo łączyć się z uczestnikami uroczystości w Warszawie.

W Świątyni Opatrzności Bożej będą jedynie delegacje wszystkich polskich diecezji oraz środowisk i instytucji związanych z kard. Wyszyńskim i matką Czacką. “Proces rejestracji uczestników został już zakończony. Dystrybucją kart wstępu dla osób indywidualnych zajęły się poszczególne diecezje” – czytamy w Komunikacie z 12 sierpnia 2021 r.

Ograniczenia i limity uczestników spowodowane są trudnymi do przewidzenia scenariuszami rozwoju pandemii COVID-19 – podkreślają organizatorzy uroczystości beatyfikacyjnej.

https://archwwa.pl/