„Tylko twardziele zostają w Kościele” – bp K. Włodarczyk

„Tylko twardziele zostają w Kościele” – bp K. Włodarczyk

Dziękując Radiu Niepokalanów za pomoc i nagłośnienie inicjatywy, jaką było XIX Sympozjum Naukowe Rozpalić wiarę. Ku odnowie duszpasterskiej w myśl idei Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, zachęcam do zapoznania się bliżej z treściami sympozujm, które odbyło się 11 maja 2023 r. w WSD w Łowiczu.

Wykłady przedstawili kolejno ks. bp dr Krzysztof Włodarczyk – biskup bydgoski, delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie, dr Robert Derewenda – dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, dr Katarzyna i Paweł Maciejewscy – para krajowa Domowego Kościoła w latach 2015–2021 z Poznania oraz ks. mgr lic. Sylwester Bernat – moderator Ruchu Światło-Życie diecezji łowickiej.

Temat sympozjum został przybliżony w poszczególnych wykładach z kilku wzajemnie uzupełniających się perspektyw, o czym w szerszej relacji można przeczytać na naszej oazowej stronie www.oaza.lowicz.pl.

Biskup Ordynariusz Andrzej Dziuba w słowie podsumowującym dziękował za sam zamysł tematu i osoby przybliżanej w sympozjum. Odwołując się do tematu, zachęcał, żeby rozpalenie wiary prowadziło do mężnego wyznawania wiary i życia według jej zasad, czego uczył swoim życiem czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki i do czego formuje Ruch Światło-Życie.

Ruch Światło-Życie diecezji łowickiej nieustannie się rozwija, podejmuje kolejne inicjatywy mające na celu rozpalenie wiary. W duchu duszpasterskiej odnowy zaprasza na wakacyjne rekolekcje oazowe do Łowicza. Szczegółowe informacje znajdują się www.oaza.lowicz.pl w zakładce Rekolekcje.