Trwają prace nad ustawą antysmogową dla Mazowsza

29 marca w urzędzie marszałkowskim odbyło się spotkanie marszałka Adama Struzika z ekspertami z dziedziny ochrony powietrza. Na zaproszenie do prac nad uchwałą antysmogową Mazowsza odpowiedzieli profesorowie ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz organizacji społecznych.

Opracowywana właśnie tzw. uchwała antysmogowa pozwoli wprowadzić na terenie województwa ograniczenia lub zakazy dotyczące m.in. używania kotłów ciepłowniczych. – Chcemy, aby była ona dobrze przygotowana, stąd pomysł zaangażowania w prace ekspertów z wiodących uczelni wyższych. Będą oni wspierać nas w zakresie doboru rozwiązań technologicznych, tak aby były one zgodne z obowiązującymi trendami. Będziemy korzystać z ich wsparcia, a przede wszystkim wiedzy i doświadczenia na każdym etapie tworzenia dokumentu – podkreślił marszałek Adam Struzik.

– Dzisiejsze spotkanie ma służyć kilku celom. Przede wszystkich chcemy się dowiedzieć jakie możliwości rozwoju sieci dystrybucji i jakości nośników energetycznych pod kątem emisyjności widzą naukowcy. Zapytamy również o rozwiązania technologiczne w zakresie indywidualnych systemów ogrzewania z wykorzystaniem istniejącej już infrastruktury. Przy tworzeniu tej uchwały nie można także zapomnieć o głosie organizacji społecznych czy samorządów, które również mają swoje oczekiwania – dodał przed spotkaniem dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Marcin Podgórski.

Uchwała antysmogowa wskaże m.in. jakie paliwa będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Obecnie trwa analiza stanu środowiska w regionie. To bardzo ważny etap. Mazowsze to największe, ale i najbardziej zróżnicowane województwo. W pełnym zdiagnozowaniu sytuacji pomoże ścisła współpraca z instytucjami naukowymi i badawczymi.

Biuro Prasowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego