To największa inwestycja drogowa w Łódzkiem. Obwodnica Bełchatowa nabiera kształtów

Wakacje powoli nabierają rozpędu, ale przebudowy i remonty dróg wojewódzkich idą pełną parą. Wiele z nich to potężne inwestycje, które będą miały ogromny wpływ na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Najbardziej spektakularny przykład to oczywiście wschodnia obwodnica Bełchatowa, czyli największy kontrakt w historii wojewódzkich inwestycji drogowych! Budowa wkroczyła właśnie w nową fazę.

Prace budowlane w nowym śladzie drogi wojewódzkiej nr 484 w Bełchatowie trwają od 2023 r. Widać już jezdnię wschodniej obwodnicy miasta. Na ukończeniu są prace ziemne. Wykonywane są warstwy konstrukcyjne i roboty brukarskie w ciągu trasy głównej. Rozpoczęto również prace związane z przebudową dróg poprzecznych – ul. Świętojańskiej, Południowej i Piotrkowskiej. Co jeszcze? Trwają roboty na obiektach mostowych i przepustach w ciągu trasy głównej oraz te związane z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Finalizowane są prace branżowe związane z usuwaniem kolizji.

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje budowę 8 km nowej trasy w ramach DW 484. Zakres obejmuje m.in.: budowę nowej jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, kanalizacji, oświetlenia, zatok autobusowych, zjazdów, przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych, rozbudowę skrzyżowań, remont wiaduktu kolejowego.

Wschodnia obwodnica miasta zacznie się na ulicy Świętojańskiej i Radomszczańskiej, dalej poprowadzi do skrzyżowania z ul. Czyżewskiego, stamtąd dojedziemy do węzła w Dobrzelowie, gdzie trasa połączy się z obwodnicą północną.

Dziś droga wojewódzka nr 484 na odcinku przebiegającym przez miasto jest jedną z najbardziej obciążonych ruchem tras wojewódzkich w regionie. W centrum Bełchatowa średni dobowy ruch pojazdów sięga 15 tysięcy.

– To inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców i kierowców – mówi Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. – Na wschodnią obwodnicę skierowany zostanie bowiem ruch tranzytowy. To oznacza, że ciężarówki będą omijać centrum Bełchatowa, co z całą pewnością poprawi warunki życia osób mieszkających w sąsiedztwie trasy. Nie bez znaczenia jest również poprawa atrakcyjności inwestycyjnej terenów we wschodniej części miasta.

Wartość zadania to ok. 146 mln zł, z czego 62 mln pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Koniec robót planowany jest na jesień 2025 r.

fot. Piotr Wajman

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego