Szpital dziecięcy w Dziekanowie wreszcie będzie mieć własny grunt

Od niemalże 20 lat samorząd Mazowsza zabiegał o pozyskanie na własność nieruchomości użytkowanych przez szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym. Marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa Elżbieta Lanc oraz starosta powiatu warszawskiego zachodniego Jan Żychliński podpisali akt notarialny w tej sprawie. Dzięki temu szpital będzie mógł inwestować w teren, na którym stoi – adekwatnie do potrzeb zapewnienia ochrony zdrowia.

Teren użytkowany przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym należał do Kampinoskiego Parku Narodowego. Od lat zabiegano o wyłączenie tego obszaru spod zarządu parku – marszałek województwa kilkukrotnie występował do ministra środowiska w tej sprawie. Niestety wnioski te rozpatrzano odmownie. Nie było wówczas innych możliwości nabycia tej nieruchomości. Dzięki zmianie przepisów – ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 224, poz. 1337) – pojawiła się możliwość uzyskania prawa własności do gruntu.

Efektem rozmów przedstawicieli samorządu województwa mazowieckiego, ministerstwa środowiska, mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, starostwa powiatu warszawskiego zachodniego, gminy Łomianki oraz Kampinoskiego Parku Narodowego był list intencyjny podpisany 15 października 2015 r. odnoszący się do terenu, na którym mieści się szpital.

Wszelkie niezbędne procedury zrzekania się praw użytkowania wieczystego oraz darowizn właśnie dobiegły końca. Dzięki temu Mazowsze uzyska prawo własności terenu, na którym mieści się szpital, co pozwoli adekwatnie do potrzeb szpitala gospodarować tą nieruchomością.

Samorząd Województwa Mazowieckiego