Sochaczew: Wystawa, ukazująca m.in. OO. Franciszkanów wśród przymusowych robotników

1 sierpnia w Sochaczewnie została otwarta wystawa „Polscy robotnicy przymusowi budują niemieckie schrony w rejonie Sochaczewa”. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy niepokalanowskiego Archiwum. Wystawa upamiętnia losy osób, których zmuszano do ciężkiej, przymusowej pracy fizycznej na rzecz niemieckiego okupanta w końcowym okresie II wojny światowej.

Koordynator projektu Artur Gałecki zauważył, że w sierpniu 1944 r. kilka tysięcy kobiet, mężczyzn, duchownych i dzieci zostało wypędzonych ze swoich domów i zmuszonych do kopania okopów, rowów przeciwczołgowych i wykopów pod żelbetowe schrony na potrzeby III Rzeszy, by mogła się przygotować do odparcia sowieckiej ofensywy.

– Wystawą tą chcemy symbolicznie przywrócić utraconą wówczas godność robotnikom z całej Polski. Szczególnie chcemy oddać hołd i podkreślić rolę, jaką odegrali mieszkańcy powiatu sochaczewskiego, bracia franciszkanie z Niepokalanowa i więźniowie obozów pracy podczas budowy fragmentu niemieckiej linii umocnień a2, biegnącej od Wyszogrodu, wzdłuż Bzury przez Sochaczew, do Rawki aż pod Skierniewice. Chcemy podkreślić fakt, że gdy w dniu 1 sierpnia w Warszawie wybuchło powstanie, to tego samego dnia żołnierze niemieccy w godzinach wieczornych przekroczyli klasztorną furtę w Niepokalanowie, nakazując od kolejnego dnia stawić się również braciom franciszkanom do robót na sochaczewskich szańcach. Choć zapewniali, że prace potrwają tydzień, to dziś wiemy, że wysiłek, który miał trwać kilka dni, przerodził się w 113 ciężkich, niewolniczych dni – podkreślił Artur Gałecki.

Na wystawie można zobaczyć zdjęcia, dokumenty, mapy i fragmenty wspomnień przymusowych robotników. Opisuje koncepcję powstania linii umocnień wokół Sochaczewa, zasady jej budowy, przeznaczenie i rolę, jaką odegrała w końcowym okresie II wojny światowej. Wystawa porusza nieznaną dotychczas, trudną historię regionu i zachęca do zwiedzania przetrwałych, żelbetowych schronów, gęsto rozsianych wokół miasta, a także innych fragmentów linii umocnień, jak również przypomina ciężki okres okupacji na terenie ziemi sochaczewskiej.

Klasztor Niepokalanów reprezentowali: o. Roman Soczewka OFMConv – kierownik Archiwum, Annamaria Mix OV – pracownik Archiwum.

Wystawę można zobaczyć na placu Kościuszki, w centrum miasta, do 15 sierpnia 2021.

Wydarzenie zorganizowała Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza we współpracy z grupą miłośników historii skupionych wokół projektu „Sochaczewskie Fortyfikacje”.

red. pml, za: daw / sochaczew.pl/niepokalanow.pl