„Śladami Maryi”

W sobotę (13 lutego) o 13.15 zapraszamy na kolejną audycję ks. Adama Stankiewicza „Śladami Maryi”.

Cykl audycji „Śladami Maryi” jest wspólnym odkrywaniem Maryi, Jej życiowych postaw, cnót, Jej wiernego kroczenia za Jezusem. Podczas wspólnych spotkań chcemy zgłębiać Jej miłość do Boga, która wyznaczała drogę Jej codzienności. Chcemy uczyć się od Niej, jak żyć Ewangelią Pana, by tak jak Ona z dnia na dzień stawać się wiernymi uczniami i świadkami Jego obecności w dzisiejszym świecie.

Audycję prowadzi dla nas ks. Adam Stankiewicz MIC (marianin) – wicekustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski.

SŁUCHAJ: soboty, 13.15; powtórki: czwartki, 20.30.

Fot. Ks. Adam Stankiewicz, autor audycji/https://www.facebook.com/SanktuariumLichen

***
W pierwszych 10 audycjach wysłuchamy rozważań o dziesięciu cnotach Matki Bożej.

Koronka 10 cnót NMP
Jest to bardzo skuteczna modlitwa, która pomaga nam w rozważaniu cnót Maryi oraz w ich naśladowaniu.
Jeśli pragniecie wieść naprawdę święte życie w dzisiejszych czasach, jednym z najlepszych sposobów będzie naśladowanie Najświętszej Maryi Panny. Bowiem Jej cnoty ewangeliczne promieniują z Ewangelii, wskazując każdemu z nas chwalebną drogę do zbawienia.
Możemy rozważać cnoty Niepokalanej i wzywać Jej skutecznego macierzyńskiego wstawiennictwa, odmawiając koronkę dziesięciu cnót ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny.

Dziesięć cnót Matki Bożej można odnaleźć w Ewangelii. Została Ona ukazana jako Najświętsza Maryja Dziewica – ewangeliczny wzorzec dla całego Kościoła:
Najczystsza (Mt 1,18, 20, 23; Łk 1,27,34)
Najroztropniejsza (Łk 2,19, 51)
Najpokorniejsza (Łk 1,48)
Najwierniejsza (Łk 1,45; J 2,5)
Najpobożniejsza (Łk 1,46-7; Dz 1,14)
Najposłuszniejsza (Łk 1,38; 2,21-2, 27)
Najuboższa (Łk 2,7)
Najcierpliwsza (J 19,25)
Najmiłosierniejsza (Łk 1,39, 56)
Najboleśniejsza (Łk 2,35)
Nie ulega wątpliwości, że pierwsi chrześcijanie, rozważając opowieści biblijne, patrzyli na Maryję szczególnie jako na niezrównany wzór miłości i służby.