Śladami Maryi – sobota, 2 października

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy cykl audycji pt. ŚLADAMI MARYI. Jej Autorem jest ks. Adam Stankiewicz MIC (na zdjęciu) – marianin, wicekustosz Sanktuarium w Licheniu. Tym razem, w kolejnych odcinkach usłyszymy rozważania o Matce Bożej, o Jej przymiotach i tytułach, jakimi jest określana w Godzinkach o Niepokalnym Poczęciu NMP. Serdecznie zapraszamy!

SŁUCHAJ: sobota, 2 października, 13.15


GODZINKI są nabożeństwem poświeconym ku czci Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Ułożone zostały na wzór modlitw kapłańskich, zwanych godzinami kanonicznymi (pomijają tylko psalmy i czytania biblijne). W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istniały przepisy dotyczące modlitw publicznych, które odmawiała cała wspólnota Kościoła. W późniejszych czasach obowiązek modlitwy publicznej przeszedł na duchowieństwo. Podobnie jak brewiarz kapłański, Godzinki zostały podzielone na siedem części, które swoją nazwę wzięły od pacierzy kapłańskich, a mianowicie: jutrznia to modlitwa o świcie, z pojawieniem się zorzy porannej, pryma, tercja, seksta i nona odpowiadają kolejno naszej godzinie szóstej rano, dziewiątej, dwunastej i trzeciej po południu. Nieszpory są modlitwą wieczorną, natomiast kompleta obejmuje pacierze na zakończenie dnia, bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek.

Godzinki miały uświęcać całodzienną pracę chrześcijanina. Stąd zrodził się zwyczaj odmawiania tych modlitw w regularnych odstępach czasu, od świtu aż do nocy. Starożytna praktyka, najpierw żydowskiej Synagogi, a potem Kościoła katolickiego odwołuje się do słów psalmisty: „Siedemkroć na dzień wysławiam Ciebie” (Ps 119,164). Siódemka w Biblii ma znaczenie symboliczne. Tutaj oznacza ustawiczną i doskonałą chwałę oddawaną Bogu. Ponieważ te modlitwy odmawiane przez osoby świeckie, są znacznie krótsze, nazwano je zdrobniale Godzinkami.

Za: https://parafia-sadyba.pl/