Siedem nowych wezwań do Litanii do św. Józefa czeka na zatwierdzenie przez KEP

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2021 roku, pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej Adama Bałabucha odbyło się zebranie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas zebrania rozmawiano m.in. o siedmiu nowych wezwaniach do Litanii do św. Józefa. Członkowie i konsultorzy komisji dokonali tłumaczenia tych wezwań na język polski. Chodzi o następujące wezwania: Opiekunie Odkupiciela, Sługo Chrystusa, Sługo zbawienia, Podporo w trudnościach, Patronie wygnańców, Patronie cierpiących, Patronie ubogich.

Tłumaczenie zostanie przedstawione teraz do zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

Oprac. na podstawie: https://liturgia.episkopat.pl/