Samorząd Mzowsza doposaża strażaków z Broku i Jelonek

Samorząd Mazowsza przekaże 200 tys. zł na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla druhów z Broku. Kolejne 20 tys. zł z budżetu województwa pomoże w doposażeniu jednostki OSP Jelonki w specjalistyczny sprzęt i środki ochrony osobistej.

Jak podkreśla Elżbieta Lanc, samorząd Mazowsza pomaga strażakom od ponad 20 lat:

Reagujemy na potrzeby, które zgłaszają nam OSP. Przekazujemy środki z naszego budżetu zarówno na zakup samochodów i sprzętu, ale też na remonty strażnic. Tego typu wsparcie trafi też do druhów z powiatu ostrowskiego.

Jednostkę OSP Brok zasili nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Na jego zakup władze województwa przeznaczyły 200 tys. zł.

Odpowiedni sprzęt to większe bezpieczeństwo strażaków i większa szansa na skuteczną akcję ratowniczą. Tylko w tym roku na wsparcie mazowieckich jednostek przeznaczyliśmy 20 mln zł

– dodaje Janina Ewa Orzełowska.

Samorząd województwa mazowieckiego doposaży także druhów z OSP Jelonki (gm. Ostrów Mazowiecka). Jednostka dzięki 20 tys. zł wsparcia zakupi środki ochrony osobistej i specjalistyczny sprzęt m.in. dyski sygnalizacyjne, wentylator oddymiający, narzędzie halligan, przenośny akumulatorowy system oświetleniowy, deskę ortopedyczną, bosak lekki, kołnierze ortopedyczne regulowane dla dorosłych, rękawice na szerszenie, spodniobuty, detektor jednogazowy czy linki strażackie.