Samorząd Mazowsza wspiera młodzieżowe rady

Program „Mazowsze dla młodzieży” został rozstrzygnięty. Radni województwa mazowieckiego przeznaczą ponad 895 tys. zł na realizację 48 projektów młodzieżowych rad z całego regionu.

Warsztaty edukacji obywatelskiej i klimatycznej, szkolenia, pikniki czy powołanie młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów – to przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Mazowsze dla młodzieży”.

– W tym roku pomożemy zrealizować 48 inicjatyw młodzieżowych rad. Przeznaczyliśmy na ten cel 895 tys. zł zaznacza marszałek Adam Struzik.

Na co młodzież wykorzysta pozyskane środki?

Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, jak również inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Poza tym, wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

Jak podkreśla członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc, program daje młodzieży szansę na doskonalenie i poszerzanie kompetencji, a także realizację wielu ciekawych inicjatyw. – Jest to najlepsza i najbardziej efektywna inwestycja w przyszłość regionu. To młodzi ludzie zadecydują o rozwoju samorządu i Mazowsza, dlatego zachęcamy ich do aktywności i zaangażowania w życie lokalnych społeczności.

O wsparcie mogły ubiegać się powiaty i gminy z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy, w których strukturach już działają rady młodzieżowe lub planują w tym roku taką powołać.

Lista beneficjentów znajduje się na stronie samorządu województwa mazowieckiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego