Rycerz Niepokalanej – grudzień 2022

Polecamy grudniowy nr „Rycerza Niepokalanej”. Przypominamy – w roku 2022 z okazji 100. rocznicy wydania pierwszego numeru Pisma, do każdego numeru bieżącego, dodawany jest odpowiedni numer sprzed 100 lat: https://wydawnictwo.niepokalanow.pl/pl/p/Rycerz-Niepokalanej-799-grudzien-2022/1431 To już ostatni raz, kiedy będziecie mogli otrzymać archiwalny nr „Rycerza” sprzed stu lat wraz z numerem bieżącym!
***

Słowo od red. naczelnego, o. Piotra:

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”! 

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas…” (J 1,14)

Te słowa św. Jana Apostoła bardzo często pojawiają się, gdy świętujemy Boże Narodzenie. Słyszymy je nie tylko w Ewangelii. Pojawiają się często w kazaniach czy w śpiewanych kolędach. Wyrażają niezwykłą tajemnicę Boga, który stał się człowiekiem i zechciał zamieszkać między nami. Mówią nam o „świętej przeprowadzce” Pana Jezusa na ziemię, o naszym nowym, Boskim Sąsiedzie, Przyjacielu rodziny… – a może o nowym Domowniku? Zamieszkał wśród nas, aby być blisko, na wyciągnięcie ręki, na odległość szeptu. Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”! Życzę każdemu z Was głębokiej świadomości, że nasz Pan, Jezus Chrystus, mieszka wśród nas, że jest źródłem naszych radości i nieskończoną nadzieją w trudnościach, że będąc Bogiem Człowiekiem, jest naszym najlepszym Przyjacielem. ■

Piotr Szczepański OFMConv.
z Redakcją „Rycerza Niepokalanej”