Rycerz Niepokalanej – czerwiec 2022

Polecamy czerwcowy nr „Rycerza Niepokalanej”. Przypominamy – w roku 2022 z okazji 100. rocznicy wydania pierwszego numeru Pisma, do każdego numeru bieżącego, dodawany jest odpowiedni numer sprzed 100 lat: https://wydawnictwo.niepokalanow.pl/pl/p/Rycerz-Niepokalanej-793-czerwiec-2022/1403
***

Słowo od red. naczelnego, o. Piotra:

Drodzy Czytelnicy „Rycerza Niepokalanej”!

Sięgając po jakąś książkę lub film, zwracam uwagę na tytuł. Jest on pierwszym słowem skierowanym do czytelnika lub widza. Jednak nie zawsze słowo to jest czytelne. Zdarza się i tak, że po przeczytaniu książki lub obejrzeniu filmu zastanawiam się, co autor miał na myśli przez nadanie takiego właśnie tytułu. Czasem jest to prawdziwa tajemnica.

Bywa również i tak, szczególnie w odniesieniu do filmów, że zaczynam oglądać bez sprawdzenia tytułu. Tak właśnie przydarzyło mi się, gdy w telewizji był emitowany film o ks. Jerzym Popiełuszce. Kilka minut po rozpoczęciu emisji zasiadłem przed telewizorem i z zaciekawieniem go obejrzałem. Bardzo mi się podobał. Jest on dobrze nakręcony i w ciekawy sposób opowiada historię Kapłana-Męczennika. Pan Woronowicz w roli głównej zagrał niezwykle wiarygodnie i przejmująco. Po obejrzeniu filmu zainteresowało mnie, jak jest on zatytułowany. I tu, muszę przyznać, zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony skierowanym do widza pierwszym słowem – Wolność jest w nas.

Obejrzane przed chwilą filmowe dzieło nabrało w mojej wyobraźni nowego wymiaru i głębi. Zrozumiałem, że film jest nie tylko o Kapłanie, Działaczu Solidarnościowym, domagającym się szacunku dla człowieka, i Męczenniku, ale przede wszystkim jest to film o wolnym Człowieku. Pomimo wielu szykan, przesłuchań, inwigilacji systemu, który chciał zamknąć Mu usta i zniewolić, On do końca pozostał wolny. Nawet wtedy, gdy Go porwano, związano Mu ręce i nogi, skatowanego wrzucono do Wisły – On pozostał wolny. „Choć w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności” (Mdr 3,4). Wydawało się oprawcom, że dopełnili dzieła, zniewolili i zamknęli usta ks. Jerzemu. Nie dostrzegli jednak tego, że wolność, którą nosił w sercu, była poza ich zasięgiem, i że nie da się zamknąć ust człowieka wolnego.

Wolność jest w nas i jest darem Tego, który rozerwał pęta śmierci i grzechu.

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli (Ga 5,1)! ■

Piotr Szczepański OFMConv.
z Redakcją „Rycerza Niepokalanej”