Ruszyło kolejne wsparcie Mazowsza na rozwój bazy sportowej

30 mln zł – tyle w tym roku samorząd Mazowsza przeznaczy na rozbudowę i modernizację infrastruktury sportowej w regionie. To kolejna szansa na tworzenie boisk, skateparków, ścianek wspinaczkowych, a nawet lodowisk w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022”. Nabór wniosków do 21 lutego br.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik w tegorocznej puli do rozdysponowania jest aż 30 mln zł. – Widzimy, że ten program się sprawdza i przynosi bardzo dobre rezultaty. Baza sportowa na Mazowszu sukcesywnie się powiększa, a zainteresowanie samorządów lokalnych jest ogromne. Już w ubiegłorocznej edycji wniosków było tak dużo, że w ciągu roku zwiększyliśmy pulę środków z 10 mln zł do 31 mln zł. Poza tym obserwujemy rynek i widzimy, jakie skutki niesie za sobą wysoka inflacja. Dlatego też w tym roku już na starcie postanowiliśmy zwiększyć pulę środków przeznaczonych na ten cel, by pomóc jak największej liczbie samorządów i zrealizować jak najwięcej inwestycji.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Skierowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z Mazowsza. O pomoc finansową mogą ubiegać się zatem zarówno gminy, jak i powiaty, które chcą odnowić bądź rozbudować bazę sportową na swoim terenie.

Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego podkreśla, że program wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Mazowsza. – Nasze województwo ciągle się rozwija. Nowe miejsca pracy, szkoły, infrastruktura mieszkaniowa – to wszystko pociąga za sobą konieczność zapewnienia mieszkańcom miejsc, w których będą mogli się zrelaksować, zadbać o swoje zdrowie i aktywnie spędzać czas wolny. Tylko w ubiegłym roku udało nam się wesprzeć 210 inwestycji. Przed nami kolejne.
Pozyskane z budżetu województwa mazowieckiego środki samorządy mogą przeznaczyć na budowę, modernizację czy też remont obiektów sportowych takich jak: hale i boiska sportowe, korty tenisowe, skateparki, lodowiska czy też obiekty do uprawiania sportów wodnych, miejskich (siłownie plenerowe, pumptrack, street workout), place sportowo-rekreacyjne (z wyjątkiem placów zabaw).

W tym roku do rozdysponowania jest aż 30 mln zł. Maksymalne dofinansowanie projektu nie może przekroczyć 300 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Każdy samorząd może złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie, a szansę na dofinansowanie mają inwestycje przygotowane i planowane, które zostaną zrealizowane najpóźniej do 31 grudnia br.

Nabór wniosków trwa do 21 lutego br. Dokumenty można składać w formie papierowej osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu; za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. B. Brechta 3, 03–472 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem (Nabór Wniosków Mazowsze dla sportu 2022) lub w wersji elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP.