Rusza przebudowa Państwowego Muzeum Archeologicznego

Samorząd województwa przeznaczy aż 26.6 mln zł na modernizację północnego i wschodniego skrzydła Arsenału Warszawskiego. Dziś umowę z wykonawcą podpisał dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego Wojciech Brzeziński w obecności wicemarszałka Wiesława Raboszuka. Prace budowlane ruszą już w maju.

Głównym celem projektu jest modernizacja skrzydła północnego i wschodniego Warszawskiego Arsenału. Co najważniejsze, w skrzydle północnym powiększona zostanie przestrzeń wystawowa muzeum. Pierwsze piętro instytucji zostanie dostosowane do celów wystawienniczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Planowane jest także przeniesienie biblioteki naukowej, która liczy aż 70 tys. woluminów, na parter skrzydła wschodniego budynku Arsenału Warszawskiego oraz powiększenie powierzchni samej czytelni. To dobra wiadomość dla wszystkich osób korzystających dziś z bogatych zbiorów muzeum – studentów, naukowców, ale i pracowników muzeum.

– Położone w centrum Warszawy Państwowe Muzeum Archeologiczne to ważna i ceniona instytucja, wymaga jednak gruntownej modernizacji. Przed nami duża inwestycja, dzięki której muzeum zyska nowe przestrzenie ekspozycyjne, sale dydaktyczne i większą czytelnie – zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

W skrzydle północnym w ramach inwestycji powiększone zostaną sale wystawowe. Muzeum wzbogaci się także o nowe sale dydaktyczne, które powstaną na zaadoptowanym do tych celów poddaszu. W gmachu zainstalowane zostaną także windy. Zmienią się również same klatki schodowe, które zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów. Modernizacja obejmie także dziedziniec budynku, który zyska nowy wygląd i funkcje.

– Dzięki inwestycji możliwe będzie prezentowanie w naszym muzeum prestiżowych wystaw krajowych i zagranicznych. Ogromne znaczenie ma też zwiększenie dostępności Biblioteki Naukowej muzeum, jednej z najbogatszych bibliotek archeologicznych w Polsce. Mam nadzieję, że realizacja tego projektu będzie stanowiła pierwszy etap kompleksowej modernizacji siedziby muzeum – podkreśla dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego Wojciech Brzeziński.

W latach 2017-2018 muzeum zleciło opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, którą również sfinansował Samorząd województwa (644 tys. zł). W kolejnym etapie planowany jest zakup pierwszego wyposażenie oraz przygotowanie wystaw – wstępnie szacunki tego etapu to 4,6 mln zł. Łączne koszty całego projektu, sięgną więc 33 mln zł.

Podsumowując, Muzeum Archeologiczne czekają duże zmiany. Dzięki inwestycji możliwe będzie zwiększenie oferty wystawienniczej i edukacyjnej muzeum. Prace potrwają do 2022 r.

Samorząd Województwa Mazowieckiego