Rusza akcja „Kolędnicy Misyjni 2021/2022

„Kościół powierza dzieciom zadanie ewangelizacji świata”, Jan Paweł II
„Kolędnicy są żywą szopką i moimi bezpośrednimi współpracownikami w ewangelizacji”, papież Franciszek

Przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych prowadzone jest pod patronatem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Każdego roku Sekretariat Krajowy PDMD w Polsce przygotowuje dla kolędników Misyjne Materiały Liturgiczne. Znajdują się w nich m.in.: relacja z kolędowania w ubiegłym roku, katechezy misyjne, scenka kolędnicza, liturgia Mszy św. na 26 grudnia oraz na Misyjny Dzień Dzieci oraz spot „Kolędnicy Misyjni”. Kraj, do którego w danym roku zostaną przekazane ofiary zebrane przez polskich kolędników, wskazuje sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Rzymie.

Dzieci odwiedzają rodziny, śpiewają kolędy, odmawiają modlitwy i opowiadają o problemach swoich rówieśników w krajach misyjnych. W ten sposób to dzieci ewangelizują dorosłych i niosą radość Bożego Narodzenia do odwiedzanych domów. Zewnętrznym wyrazem tej radości są wypowiadane życzenia i umieszczane na drzwiach błogosławieństwo: C+M+B (Christus mansionem benedicat – niech Chrystus błogosławi temu domowi) oraz obdarowanie odwiedzanej rodziny pamiątką kolędowania.

„Tym razem nasz wzrok kierujemy w stronę Wschodu, a dokładniej Azji Środkowej. Wraz z tym najważniejszym przesłaniem Ewangelii będziecie również opowiadać odwiedzanym rodzinom niezwykle ciekawą historię ludów mieszkających w Kazachstanie (na zdjęciu obok), Uzbekistanie i Kirgistanie. Kultura tej części świata jest ściśle związana z religią muzułmańską, ale też jest otwarta na przesłanie płynące od Jezusa. Przeszło 50 milionów ludzi, żyjących na rozległych stepach, pustyni i w wysokich górach, ma nam uświadomić, że na świecie wciąż są nasi bracia i siostry, którzy nie znają lub nie kochają Jezusa. Idźcie zatem do nich! Posyłam Was!”- Napisał ks. Maciej Będziński Dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych.

Wszelkie materiały na temat Kolędników Misyjnych dostępne są na stronie: https://missio.org.pl/


CZYM JEST AKCJA KOLĘDNIKÓW MISYJNYCH?
Wywodzi się z ludowej tradycji kolędowania. Na początku lat 90. dzieci i animatorzy z ognisk misyjnych Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci dodały do tej tradycji akcent misyjny.
W 1989 roku zaczęły kolędować dzieci z Ognisk Misyjnych w kilku diecezjach, a od 1993 roku kolędują dzieci we wszystkich diecezjach w Polsce.
Setki tysięcy dzieci wraz z rodzinami, wychowawcami, nauczycielami i animatorami poświęcają swój czas i ofiarują swoje talenty, aby przygotować stroje, dekoracje, gwiazdę i kolędować w swoich środowiskach. Nie zważając na pogodę i zmęczenie, podejmują wysiłek kolędowania w swoich szkołach, parafiach i miejscowościach.

GRUPY KOLĘDNICZE ORGANIZUJĄ:
– nauczyciele i katecheci ze swoimi uczniami,
– emerytowani nauczyciele z dziećmi znajomych i sąsiadów,
– księża ze swoimi parafianami,
– rodzice ze swoimi dziećmi,
– ministranci,
– klerycy.

KOLĘDUJĄ:
– w rodzinach,
– w szpitalach,
– w domach pomocy społecznej,
– w seminariach duchownych,
– u władz gminy, miasta, wioski,
– u księży biskupów i proboszczów.

CHARAKTER AKCJI
Akcja ma wymiar przede wszystkim ewangelizacyjny. Niosąc radość Ewangelii, mali kolędnicy stają się misjonarzami. Przypominają odwiedzanym mieszkańcom o narodzeniu Jezusa Chrystusa i uwrażliwiają ich na potrzeby dzieci na całym świecie.
Ważne są również wymiary – formacyjny (formacja intelektualna i duchowa) i wychowawczy. Kolędnicy, zanim wyruszą ze scenką i przesłaniem, modlą się za misje i misjonarzy, poznają geografię, inne kultury, języki obce, zwyczaje ludów świata, sytuację dzieci na świecie.
Dzieci uczą się również zauważania drugiego człowieka, otwierają się na pomoc potrzebującym, poszerzają horyzonty, poświęcają czas i siły, żeby pomóc innym, uczą się przyjmowania zarówno sukcesu, jak i porażki.
Przy okazji kolędowania zbierane są ofiary przeznaczone na realizację projektów pomocy dzieciom w różnych częściach świata.

PRZEBIEG AKCJI
Od początku grudnia (a nawet wcześniej) kolędnicy misyjni wraz z animatorami i opiekunami poznają projekt danego roku, przygotowują stroje, scenkę i gwiazdę. Planują kolędowanie w porozumieniu z księdzem proboszczem i rodzicami dzieci.
26 grudnia lub w innym dogodnym dla parafii i kolędników terminie w kościele parafialnym ma miejsce uroczyste posłanie kolędników misyjnych. Misjonarz nigdy nie idzie sam, nigdy nie mówi o Jezusie sam od siebie. Misjonarz jest zawsze posłany przez Kościół. Znakiem tego jest specjalna modlitwa posłania i błogosławieństwo, które dzieci i animatorzy otrzymują od swoich pasterzy.
Na mocy tego posłania wyruszają do parafian, aby nieść radość Bożego Narodzenia i mówić o potrzebach dzieci w różnych częściach świata.
Do odwiedzanych rodzin kolędnicy misyjni przynoszą błogosławieństwo, którego zewnętrznym znakiem jest zostawiana w rodzinach pamiątka kolędowania nadająca się do powieszenia na choince. Nawiązuje zawsze do konkretnego projektu realizowanego w danym roku.

Projekty dotyczą różnych dziedzin życia. Dzielimy je na: pomoc zwyczajną, edukację, ochronę zdrowia, domy dziecka i internaty oraz duszpasterstwo diecezjalne i parafialne. W tych jakże ogólnych hasłach zawiera się mnóstwo potrzeb.

PROJEKT 2021 ROKU
KOLĘDNICY MISYJNI DZIECIOM W AZJI ŚRODKOWEJ (Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan)
Tegoroczny projekt Kolędników Misyjnych pragnie przybliżyć dzieciom i dorosłym kraje takie jak: Kazachstan, Kirgistan i Uzbekistan. W tych byłych republikach Związku Radzieckiego w szczególnie trudnej sytuacji są dzieci niepełnosprawne. Nie mogą chodzić do szkół państwowych, a innych szkół dla niech nie ma. Dzieciaki siedzą więc najczęściej zamknięte w domach. 

Wielkim problemem jest też brak jakichkolwiek zajęć dla dzieci i młodzieży po szkole lub w wakacje. Najmłodsi najczęściej spędzają czas na ulicach, co nie prowadzi do niczego dobrego. 

Wiele rodzin znajduje się w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej. Brak pracy rodziców i środków do życia sprawia, że dzieci są pozostawiane same sobie, wychowują się jako sieroty i półsieroty społeczne. 

Misjonarze zakładają świetlice, organizują obozy i kolonie i starają się zorganizować naukę i zabawę dla dzieci niepełnosprawnych. 

Tegoroczna pamiątka kolędowania nawiązuje kształtem do JURTY. Jurta to namiot pokryty skórami lub wojłokiem (grubą tkaniną wykonaną z sierści zwierząt), który do dzisiaj używany jest jako mieszkanie wśród ludów Azji Środkowej.   

Fot./Tekst za: https://missio.org.pl/