ROZMOWA DNIA: Jak mądrze pomóc osobom chorym na Alzheimera – piątek, 4 listopada, 12.20

W Kuznocinie pod Sochaczewem działa rodzinna Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Powstała ponad 20 lat temu, by pomóc chorym na Alzheimera, ale także ich opiekunom. Fundacja prowadzi działalność informacyjną, pomaga w ułatwieniu dostępu do lekarzy specjalistów, załatwieniu potrzebnych spraw związanych z chorobą. Najważniejszą formą działalności jest Ośrodek Dziennego Pobytu dla osób chorych na Alzheimera. Czas spędzony w tym domu to zarówno spotkania z ludźmi, wspólne posiłki i aktywności, prace plastyczne, ale także indywidualnie dobrana terapia.

O działaniach Fundacji, Ośrodku Dziennego Pobytu, ale także o tym na czym polega choroba Alzheimera opowiedziały panie KAROLINA FIJOŁEK i JADWIGA WIŚNIEWSKA.

SŁUCHAJ: piątek, 04 listopada – godz. 12.20.

Fot. od lewej: Jawiga Wiśniewska, Paulina Wysocka, Karolina Fijołek | o. Robert Serafinowski RN