Różańcowe Rozmyślania… (25)

Przez cały październik na antenie RN nowa audycja „Różańcowe Rozmyślania.” Autor: o. dr Mirosław M. Adaszkiewicz; czyta: Paulina Wysocka. Godzina emisji – 12:05, bezpośrednio po modlitwie Anioł Pański. Różańcowe rozmyślania będą regularnie publikowane także na naszej stronie:

UŚMIECHNIJ SIĘ DO MARYI RÓŻAŃCEM!

Uśmiechnij się do Najświętszej Maryi Panny – wzoru, do którego mamy dostosować nasze życie, tak aby ten, kto patrzy na nas, mógł żyć lepiej i po Bożemu myśleć. Kochajcie Różaniec! Idźmy za Maryją z Różańcem w dłoni. I o to chodzi w Różańcu – włączyć nasze życie w życie Jezusa i w życie Matki. To jest Różaniec i to są jego tajemnice – jak mówił Bp K. Majdański.

Ostatnim ratunkiem dla świata jest Różaniec i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Każde spotkanie z Maryją zamienia się w spotkanie z Chrystusem, inaczej być nie może. Maryja to droga, która prowadzi nas do Chrystusa.

Chiara Lubich mówiła, że Maryja jest jak ramiona rozpostarte przez niebieską Opatrzność dla ludzkości, aby jej służyć, by ocierać łzy, opatrywać rany, wskazywać Przedwiecznego Boga. Radość to owoc spotkania Jezusa i Maryi. Radością Maryi Dziewicy jest bycie z nami. Tych, którym brakuje wiary, należy szczególnie polecać Maryi. Ona jest sposobem odnalezienia Chrystusa. Różaniec jest najlepszą terapią dla tych zrozpaczonych, nieszczęśliwych, przestraszonych i sfrustrowanych dusz właśnie dlatego, że obejmuje równocześnie używanie trzech władz: cielesnej, ustnej i duchowej, i to w tej kolejności – mówił kard. Sarah.

Ponieważ Różaniec jest modlitwą zarówno umysłową, jak i ustną, mogą się w niej kąpać intelektualne słonie, lecz i proste ptaszki mogą także zaczerpnąć łyczek. Mocy Różańca nie da się opisać. Dzięki Różańcowi można uświęcić wszystkie bezczynne chwile życia.

Jeśli pragniesz kogoś nawrócić do pełnej znajomości naszego Pana i Jego Mistycznego Ciała, naucz go Różańca. Nastąpi jedna z dwóch rzeczy. Albo przestanie odmawiać Różaniec – albo odzyska dar wiary. Różaniec wiąże życie chrześcijańskie z życiem Maryi. Św. Gemma Galgani, wstawiała się jednego dnia u Jezusa za duszę pewnego grzesznika. Gdy prosiła o miłosierdzie Zbawiciel opisywał jeden po drugim jego wielkie grzechy. Kiedy Chrystus odmówił trzykrotnie, św. Gemma Galgani powiedziała: „A zatem poproszę Twoją Matkę”. Nasz Pan odpowiedział: „W takim razie nie mogę odmówić”. Godzinę później wymieniony grzesznik udał się do spowiedzi świętej. Maryja nigdy nas nie zostawi samych. Proś więc Maryję, Ona nigdy nie powie ci: „nie”. Bóg szczególnie tym, którym jest ciężko daje Maryję, jako Matkę Świętej Nadziei. Carlo Alberto Salustri (poeta) wspomina radę swojej ukochanej matki: „kiedy czujesz się samotny, odmów „Zdrowaś Maryjo!”, a twoja dusza sama wzniesie się do lotu jakby za sprawą cudu!” W mechanizmie zbawienia „Zdrowaś Maryjo” jest nadzwyczajnym ratunkiem, który nie pozwoli ci przepaść. Bądź zawsze wpatrzony w Maryję i uciekaj się pod Jej obronę.

Różańcowe Rozmyślania… (1)
Różańcowe Rozmyślania… (2)
Różańcowe Rozmyślania… (3)
Różańcowe Rozmyślania… (4)
Różańcowe Rozmyślania… (5)
Różańcowe Rozmyślania… (6)
Różańcowe Rozmyślania… (7)
Różańcowe Rozmyślania… (8)
Różańcowe Rozmyślania… (9)
Różańcowe Rozmyślania… (10)
Różańcowe Rozmyślania… (11)
Różańcowe Rozmyślania… (12)
Różańcowe Rozmyślania… (13)
Różańcowe Rozmyślania… (14)
Różańcowe Rozmyślania… (15)
Różańcowe Rozmyślania… (16)
Różańcowe Rozmyślania… (17)
Różańcowe Rozmyślania… (18)
Różańcowe Rozmyślania… (19)
Różańcowe Rozmyślania… (20)
Różańcowe Rozmyślania… (21)
Różańcowe Rozmyślania… (22)
Różańcowe Rozmyślania… (23)
Różańcowe Rozmyślania… (24)