Rok św. Józefa: Cudowny obraz św. Rodziny, w którym szczególną cześć odbiera św. Józef

Innym świętym dał Bóg łaskę wspomagania nas w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu [Józefowi], jak o tym wiem z własnego  doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim – Św. Teresa z Avila.

Z okazji trwającego Roku św. Józefa, zapraszamy do poznawania opiekuna Jezusa i Najświętszej Maryi Panny oraz do modlitwy za jego wstawiennictwem. Środa to dzień tygodnia, w którym w szczególny sposób przywołujemy cieślę z Nazaretu.

Przypominamy, że w Niepokalanowie tego właśnie dnia odbywają się nabożeństwa do św. Józefa przy jego ołtarzu w Bazylice. Nabożeństwa odbywają się po Mszy Świętej o godz. 11.00 oraz dodatkowo o godz. 18.00.

Dziś zachęcamy do zapoznania się z historią CUDOWNEGO OBRAZU ŚW. RODZINY (patrz fot. obok), nieznanego autora, namalowanego ok. 1673 r., w którym szczególną cześć odbiera św. Józef. 15 maja 1796 r. obraz został ukoronowany koronami papieskimi. Malowidło znajduje się w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Nazywane jest Obrazem Świętej Rodziny lub Obrazem Świętego Józefa. Ale to właśnie ziemski opiekun Chrystusa  jest w nim czczony szczególnie – ze względu na szczególną po­moc tym, którzy od wieków proszą św. Józefa w tym właśnie wizerunku o pomoc i otrzymują wsparcie.

Początki kultu św. Józefa w Kaliszu sięgają ok. 1670 roku, kiedy miał zostać uzdrowiony chłop, który w ramach wdzięczności ufundował obraz Świętej Rodziny, umieszczając go w kolegiacie. Ów chłop, o nazwisku Stobienia ze wsi Solec, modlił się do Boga o …. śmierć, wszak cierpienie spowodowane chorobą było dla niego nie do zniesienia. W nocy, po modlitwie, ujrzał sędziwą postać, która nakazała mu zlecenie namalowania  obrazu, w którym po prawej stronie stała będzie Najświętsza Maryja, po lewej Jej Oblubieniec, a między nimi, prowadzone za rączki Dzieciatko Jezus. Nad nimi Duch Przenajświętszy, a nad wszystkimi Bóg Ojciec z rozłożonymi rękami i napis, wychodzący z Jego (Boga) ust: „Idźcie do Józefa.” Postać nakazała oddać obraz do Kolegiaty Kaliskiej, a w zamian obiecała chłopu zdrowie. Tak też się stało.

Wieść o wydarzeniu rozeszła się, a przed wizerunkiem św. Rodziny modliło się coraz więcej wiernych, prosząc o wsparcie zwłaszcza św. Józefa, którego Stobienia rozpoznał w osobie sędziwej postaci, która nakazała mu wykonanie wizerunku św. Rodziny. Ci, którzy wypraszali łaski, o które modlili się przed niezwykłym wizerunkiem, w dowód wdzięczności, fundowali wota, które coraz liczniej ozdabiały obraz.

W 1766 roku ówczesny kustosz Sanktuarium ks. Kłossowski wystąpił do arcybiskupa gnieźnieńskiego, Władysława Łubieńskiego z prośbą o przysłanie do Kalisza specjalnej komisji w celu zbadania 70 świadectw, świadczacych o cudach i łaskach wyproszonych za przyczyną św. Józefa. Na podstawie prac tej komisji oraz późniejszego orzeczenia Sądu Prymasowskiego, arcybiskup –  8 czerwca 1767 r. wydał dekret, uznający obraz św. Józefa Kaliskiego za „imago gratiosa” – „łaskami słynący”. Rok później ks. Kłossowski wystąpił ponownie, do kolejnego arcybiskupa gnieźnieńskiego Gabriela Jana Podoskiego, o zbadanie następnych, 27 przypadków, spośród których Sąd Prymasowski, w sierpniu 1769 r., 18 rozpoznał jako łaski nadzwyczajne, a 9 jako cuda. Dzięki powyższym ustaleniom arcybiskup ten, w 1770 r. uznał kaliski obraz za „imago miraculosa”, czyli „cudowny”.

Kilka lat później w sprawie kaliskiego obrazu wypowiedzieli się także teologowie watykańscy, którzy po zapoznaniu się z przesłanymi do Rzymu materiałami potwierdzili jego cudowność. Ich orzeczenie zatwierdził ówczesny papież Pius VI i 31 maja 1783 r. – na prośbę prymasa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego – dokonał w „Wiecznym mieście” koronacji kopii kaliskiego obrazu Świętej Rodziny oraz zezwolił na jej przeprowadzenie w miejscowym Sanktuarium. Koronacja obrazu odbyła się w Kaliszu dopiero 13 lat później, w maju 1796 r. Przyczyną opóźnienia było zawalenie się znacznej części świątyni p. w. Wniebowzięcia NMP oraz ówczesne wydarzenia polityczne (II i III rozbiór Polski).

Oprac. Malwina Szymańska na podstawie:
Jolanta Delura: Obraz Świętego Józefa/https://www.swietyjozef.kalisz.pl/
Jerzy Aleksander Splitt: Rozwój kultu św. Józefa Kaliskiego/https://www.swietyjozef.kalisz.pl/

Fot. https://www.swietyjozef.kalisz.pl/