Rekolekcje o ufności o. Mirosława Kopczewskiego

Od 2 lutego na naszej antenie będą emitowane rekolekcje o ufności o. Mirosława Kopczewskiego. Prezentowane przez nas nauki rekolekcyjne były wygłoszone na przełomie roku czasie rekolekcji Sylwester z Maryją 2020.

O czym są: o utraconej ufności do Boga i jak ją odbudować, o samotności w której nie jesteś sam, o miłości Boga do człowieka, której nikt nie może przebić, o naturze grzechu i jak go pokonać, o przebaczeniu innym jako warunku do otrzymania Bożego przebaczenia i jak przebaczyć sobie samemu, jak pozbyć się złych wspomnień.

Rekolekcje te, jak sama nazwa wskazuję, są rekolekcjami z Maryją. Chcemy dojrzeć w Maryi wzór nowego człowieka, wolnego od grzechu, chcemy do Niej przychodzić, aby uczyć się słuchania Boga i wprowadzania Jego Słowa w życie, chcemy Ją naśladowywać w służbie Bogu i ludziom. Rekolekcje pokazuję też różne oblicza walki duchowej i mają odnowić w nas ufność do Boga i pogłębić z Nim relację. W czasie rekolekcji będzie możliwość dokonania zawierzenia Maryi siebie, swoich bliskich i wszelkich spraw. Rekolekcje uczą nas z wiarą patrzeć na wydarzenia wokół nas i zabezpieczają nas od lęku i wpadania w panikę.

Zapraszamy codziennie o 12.15 od 2 lutego. Powtórki o 23.00. Wyjątkowo 2 lutego – konferencja będzie wyemitowana ok. 12.35.

Na dobre przeżycie rekolekcji składają się 3 rzeczy:

  1. Pierwsza to osobista modlitwa, najlepiej część różańca św. Modlitwa otwiera nas na Boga, pozwala Bogu działać w naszych sercach. Z Modlitwą związana jest cisza. Bóg mówi w ciszy, dlatego trzeba zachować milczenie, wyłączyć niepotrzebne media, ograniczyć spotkania, rozmowy telefoniczne itp.
  2. Druga rzecz mieć czas. Rekolekcje to nie czas mówienia ale czas słuchania. Chcemy usłyszeć co do nas mówi Bóg. Aby usłyszeć Boga, trzeba mieć dla Niego czas. Ten czas trzeba sobie zaplanować, zagospodarować.
  3. Trzecia rzecz to spotkanie. Osobiste spotkanie z Bogiem na adoracji Najświętszego Sakramentu, adoracji Krzyża Jezusowego, lekturze Pisma świętego, rozważaniu i przyswojeniu usłyszanych treści. Ja sam na sam z Bogiem. Czy to jest możliwe. Tak, bo Bóg pragnie się z Tobą spotkać i mówić ci czule o swojej miłości.

Dobrze w czasie rekolekcji zaplanować codziennie Eucharystię, oczywiście w Kościele, chyba, że stan zdrowia lub inne okoliczności nie pozwalają. Pomyśleć o spowiedzi świętej.

Na profilu fb będziemy udostępniać wykorzystane w naukach urywki Pisma Świętego i innych tekstów do pobrania i osobistej lektury.

Rekolekcje zostały omodlone przez wiele osób i wszyscy uczestnicy rekolekcji zostali dołączeni do Mszy św., sprawowanej codziennie przez 365 dni w kaplicy klasztornej w Niepokalanowie o godzinie 6.50.

Proponowane rekolekcje są dla każdego, nie zależnie od wieku, wykształcenia, pozycji społecznej itp. Nauki są głoszone prostym, zrozumiałym dla każdego językiem, z dużą ilością świadectw. Są przede wszystkim dla tych, którzy pragną Boga i którym się chce zdobyć na wysiłek.

Niech Dobry Bóg pociągnie was swoją miłością i przemieni wasze serca.
o. Mirosław Kopczewski