Rekolekcje dla opiekunów osób chorych na Alzheimera

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach dla opiekunów osób chorych na Alzheimera.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”

Termin: 28-29.09.2019 (sobota, niedziela)

Miasto: Łódź, Sanktuarium Świętości Życia

Zapisy: dlaopiekunow@yahoo.com

Koszt: 30 zł/osobę (w tym: obiad w sobotę)

Organizator: Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi

Współprowadzenie: Dom Dziennej Opieki Dom na Zdrowiu w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie