Rekolekcje dla małżeństw: Nowy człowiek – droga nadziei: 10 marca 2019

Małżeństwo to wspólnota osób, która zawiera nie tylko ich wzajemną więź, ale także sumę ich cech: talentów i wad, sił i słabości, radości i smutku, szczęścia i cierpienia. Jeśli z tej prostej sumy może powstać coś więcej niż pierwotnie wniesione dziedzictwo, to może się to stać tylko przez miłość. Miłość zaś przekracza ludzkie kalkulacje wynikające z egoizmu, dążenia do zaspokajania własnych tylko potrzeb i pragnień. Miłość przekracza granicę naturalnego człowieczeństwa. Tu jest już tylko nadzieja działania łaski – czyli Boga samego. Nowy człowiek żyje nadzieją przekraczającą jego naturalne możliwości cechy. Pokonuje ograniczenia starego człowieka. Tylko tak możliwa jest miłość opisana na kartach Biblii, która, wierzy, ma nadzieję, przebacza i nigdy nie ustaje.

Jakie treści?
– Biblijny obraz starego i nowego człowieka jako kryterium żywej wiary
– Rozpoznawanie cech starego i nowego człowieka w relacjach małżeńskich
– Droga przemiany serca prowadząca do odnowienia w miłości Boga
– Bóg jako jedyne źródło ludzkiej miłości zapewniające jej trwałość i życie.
– Wspólna droga wzrastania w wierze
– Duchowość nadziei i radości w Bogu

Jaki cel?
– Odnowienie lub wejście na drogę nowego człowieka w budowaniu wspólnoty małżeńskiej
– Przełamanie beznadziei wobec trudności i przeszkód w relacji miłości.
– Wybór miłości Boga jako źródła miłości małżeńskiej.

Jakie metody?
– Katecheza
– Medytacja Słowa Bożego
– Spotkania dzielenia
– Dialog małżeński
– Wspólna modlitwa

Kiedy: 08-10 marca 2019 r.
Gdzie: Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku
Dla kogo: dla małżeństw
Prowadzący: o. dr Robert Zbierański OFMConv. i o. Piotr Pliszka OFMConv.
Zapisy: TUTAJ!


Zobacz też: Rekolekcje Franciszkańskie 2019