Raper Sobota: Życie to nie jest marsz przez Disneyland!

Michał Sobolewski opowiada o byciu ojcem, o wychowaniu oraz problemach życiowych. Tak zaczyna się ​wywiad​ zrealizowany przez Fundację Życie w ramach kampanii ​”Ibiza. Koniec imprezy.”

​Dane naukowe i statystyczne jednoznacznie wskazują, że dysfunkcyjne relacje i rozpad rodziny mają bezpośrednie przełożenie na wzrost ryzyka zachowań przestępczych dzieci. Badacze nie mają wątpliwości, że harmonijne więzi, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i poczucie bezpieczeństwa w rodzinie znacznie ogranicza prawdopodobieństwo wchodzenia na drogę przestępstwa. Jednocześnie świadomość wpływu rozpadu rodziny na ryzyko zachowań przestępczych dzieci jest w społeczeństwie bardzo niska. Świadczy o tym m.in. wysoka liczba rozwodów każdego roku (ok. 60 tys.) oraz powszechne przekonanie, że rozwód jest standardowym rozwiązaniem w przypadku wystąpienia kryzysu w małżeństwie, niezgodności charakterów a nawet znudzenie współmałżonkiem.

Fundacja Życie realizują​c kampanię „Ibiza. Koniec imprezy.” postanowiła zaprosić do współpracy rapera ​Sobotę [​Michała Sobolewskiego​], który udzielił wyjątkowego wywiadu na temat rodziny, wychowania oraz doświadczeniach z okresu młodości oraz środowiska muzycznego. ​

​- Od momentu narodzin dziecka należy zapomnieć trochę o swoim życiu. To co damy dziecku odda nam z nawiązką. Jeżeli naładujemy dziecko dawką nienawiści i złych emocji, ono nam odda zdwojoną dawkę tych emocji. Jeżeli potraktujemy dziecko uwagą, miłością i poświęceniem to również nam to odda ze zdwojoną mocą ​- wyznaje szczerze raper w czasie wywiadu. ​

​- Postanowiliśmy zaprosić do współpracy przy kampanii rapera ​Sobotę​, ponieważ muzycy są dla części społeczeństwa odniesieniem i przykładem​ do postępowania. Treści, które prezentują w twórczości nie zawsze oddają wszystko co chcą przekazać, albo oddzielają sferę prywatną od publicznej. Nie wiedzieliśmy czego możemy się spodziewać po tym wywiadzie. Okazało się, że Sobota ma bardzo pouczające doświadczenia i ułożone podejście do życia. Myślę, że ten wywiad będzie dla fanów i innych młodych ludzi bardzo interesujący – mówi Michał Owczarski, prezes Fundacji Życie.

Owczarski zachęca, aby wziąć udział w ANKIECIE.

Osoby zainteresowane problematyką powstawania przestępczości oraz rozwiązywaniem problemów rodzinnych mogą zgłosić się do Fundacji Życie poprzez kontakt na stronie kampanii www.koniecimprezy.pl