Radziejowice: 80-ta rocznica wybuchu II Wojny Światowej

W dniu 14.09.2019 w siedzibie Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej, Dwór Biniszewicze, 96-326 Radziejowice, odbędzie się uroczystość historyczno-patriotyczna, na którą będą zaproszeni przedstawiciele władz centralnych, samorządowych, delegacji wojskowych i społeczności lokalnych Gminy Jaktorów i Radziejowice.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 1400 Mszą Świętą Polową, koncelebrowaną w intencji Ojczyny. Po Mszy Św. nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod Kolumną Kresową.
W dalszej części uroczystości przewidziany jest koncert i poczęstunek.

Uroczystość upamiętnia 80-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, bowiem 1 września napaść Niemców, 17 września zdradziecka napaść Sowietów, jak również bohaterstwo Narodu Polskiego i pamięć o Polakach pomordowanych na wschodzie w okresie wojny.

Uroczystość ta została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, a także Patronatem Honorowym Burmistrza Grodziska Mazowieckiego.

80-ta rocznica wybuchu II Wojny Światowej to szczególne i wymowne wydarzenie, tak ważne dla naszej demokracji i dalszego rozwoju Ojczyny.

Inicjatorem i głównym wykonawcą jest „Stowarzyszenie Jedność w Prawdzie” przy udziale Muzeum Lwowa i Kresów.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Marian Wasilewski – mjr rez. Wojska Polskiego, człowiek od wielu lat zaangażowany w pracę na rzecz społeczności lokalnej i nie tylko.

Dyrektorem Muzeum Lwowa i Kresów jest była sekretarz Prezesa Rady Ministrów Pani Minister Aleksandra Biniszewska.

Jednym z głównych celów działalności obydwu osób jest m.in. upamiętnianie wydarzeń historyczno-patriotycznych.

Serdecznie zapraszamy Państwa na tę uroczystość.