Radni Mazowsza przyznali blisko 18 mln zł szpitalom, instytucjom kultury i samorządom lokalnym

Na dzisiejszym, ostatnim w tej kadencji posiedzeniu sejmiku radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowych środków szpitalom, instytucjom kultury i samorządom lokalnym. Blisko 18 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje w szpitalach w Warszawie, Ząbkach, Pruszkowie i Radomiu, a także realizację projektów drogowych i wodociągowych w powiatach płockim i płońskim.

Potrzeby naszych szpitali i instytucji kultury są ogromne. Cały czas napływają wnioski o dodatkowe środki na kolejne ważne inwestycje. Właśnie dlatego, gdy tylko znajdą się oszczędności w naszym budżecie, dodatkowe dofinansowanie kierujemy na najważniejsze inwestycje. Udało nam się wygospodarować w sumie blisko 18 mln zł w tym i przyszłym roku na inwestycje w szpitalach i wsparcie dla samorządów lokalnych. Dzięki tym pieniądzom gmina Brudzeń Duży wyremontuje drogę gminną, a gmina Joniec rozbuduje sieć wodociągową. Nasze pieniądze pomogą również w remoncie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego podkreśla marszałek Adam Struzik.

Prawie 8,4 mln zł w 2024 r. i 7 mln zł w 2025 r. na ochronę zdrowia

Prawie 3,8 mln zł trafi w 2024 r. do Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Środki będą przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynków szpitalnych. Łączna wartość dofinansowania inwestycji ze środków samorządu województwa mazowieckiego przekracza 54,3 mln zł, z czego tylko w tym roku szpital otrzyma na ten cel ponad 22,3 mln zł.

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie otrzyma w 2024 r. ponad 850 tys. zł dofinansowania m.in. na wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz modernizację łazienek. W sumie w tym roku samorząd województwa przeznaczył na ten cel 4,3 mln zł, a łączna wartość dofinansowania inwestycji przekracza 5,4 mln zł.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Drewnicy otrzyma dodatkowo prawie 680 tys. zł na przebudowę dawnej portierni na Centrum Zdrowia Psychicznego. Łączne dofinansowanie zadania to ponad 3,1 mln zł.

Samorząd przekaże także dodatkowe prawie 70 tys. zł na zakup kolumny laparoskopowej dla bloku operacyjnego ogólnego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. W sumie na ten cel w tym roku przeznaczono prawie 1,2 mln zł.

Pomoc finansowa trafi również do Radomia. Dzięki 3 mln zł w tym roku i 7 mln zł w 2025 r. w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zostaną przebudowane i zmodernizowane oddziały i zakłady szpitalne. Placówka zakupi także wyposażenie oraz wymieni windy.

Ponad 1,8 mln zł w 2024 r. na inwestycje drogowe i wodociągowe w powiecie płockim i płońskim

Ponad 1,1 mln zł pomocy finansowej radni województwa mazowieckiego przeznaczyli dla gminy Brudzeń Duży w powiecie płockim. Środki pomogą w przebudowie drogi gminnej w miejscowości Turza Mała. Natomiast 700 tys. zł w bieżącym roku i kolejne 380 tys. zł w 2025 r. trafi do gminy Joniec w powiecie płońskim. Dzięki tym środkom zostanie rozbudowana sieć wodociągowa na terenie gminy. Pozwoli to na dostęp do bieżącej wody pitnej dla około 1,5 tys. mieszkańców kilku miejscowości na terenie gminy.

Kultura również z dofinansowaniem

Dodatkowych prawie 100 tys. zł radni województwa przeznaczyli na przebudowę i rozbudowę infrastruktury techniczno-estradowej w Muzeum Wsi Radomskiej. Łącznie na to zadanie radomskie muzeum otrzyma w 2024 r. ponad 1,8 mln zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Fot. w nagłówku Michał Słaby