Przyznano Nagrodę im. Sł. Bożego J. Ciesielskiego

Szanowni Państwo,

„Świętość nie jest czynieniem rzeczy nadzwyczajnych, ale to nadzwyczajne przeżywanie rzeczywistości.” (Jan Paweł II)

Janusz Wardak, ur. 1968 r, absolwent lingwistyki stosowanej UW, jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna, autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowaniu dzieci i miłości małżeńskiej został tegorocznym laureatem Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Nagroda ta jest corocznie (od 1997 roku) przyznawana przez Kapitułę ustanowioną przez Fundację „Źródło”. Po zakończeniu działalności Fundacji w 2021 r. tę inicjatywę przekazano Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, w imieniu którego obecnie działa Kapituła Nagrody.

Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego przyznana została już po raz 25. Corocznie otrzymują ją osoby, które – dbając o formację własnej rodziny – podejmują działania na rzecz innych rodzin, inicjują i uczestniczą we wspieraniu rozwoju polskich rodzin. Tegoroczny Laureat przybył na uroczystość wraz z Żoną, Anną i sześciorgiem (z dziesięciorga) dzieci.

Metropolita Krakowski Arcybiuskup Marek Jedraszewski zwracając się do Laureta, powiedział, nawiązując do wręczonej nagrody – Ikony Świętej Rodziny – Tajemnica Świętej Rodziny zawarta jest w tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Ksiądz Arcybiskup podziękował małżeństwu Wardków: Pragnę wyrazić wdzięczność za to, co Państwo zrobili ze swoim powołaniem życiowym. Państwo pokazują, jak piękne jest życie, jak warto dla tego życia żyć i jak otwierać się na pełnię życia, która zawarta jest w Trójcy Przenajświętszej. Metropolita wspomniał także o pielgrzymce ikony Świętej Rodziny, która rozpocznie się 26 grudnia br. w sanktuarium św. Rodziny w Zakopanem. Ikona nawiedzi wszystkie dekanaty diecezji krakowskiej przypominając o świętości małżeństwa i rodziny. Jej peregrynacja związana jest z Rokiem Rodziny „Amoris laetitia” [radość miłości], ogłoszonym przez papieża Franciszka 19 marca 2021 roku.

Po Księdzu Arcybiskupie zabrał głos Laureat nagrody. „Kiedy bliżej poznawałam jego postać [Jerzego Ciesielskiego] z radością odkryłem, jak wiele nas łączy. Przede wszystkim łączyło nas pragnienie, by po wyjściu z duszpasterstwa akademickiego utrzymać intensywność życia duchowego w codziennym życiu. Dodał także – Ta nagroda jest dla mnie także dostrzeżeniem działalności grupy rodzin, do której zostaliśmy włączeni, a z łaską Bożą te różne inicjatywy dawały dobre owoce. Laureat wspomniał o niezwykłej umiejętności dobrego wykorzystania czasu przez Jerzego Ciesielskiego. „Zamiast martwić się, narzekać – on szukał rozwiązań, aby realizować misję daną mu przez Boga”. Janusz Wardak podziękował swojej żonie, Annie z którą realizują szereg działań na rzecz umocnienia rodzin: „Nie zrobiłbym tego wszystkiego bez Ani. (…) Chcemy, aby jak najwięcej rodzin podążało drogą świętości”.

Po Konferencji Prasowej w bazylice św. Floriana sprawowana była Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz w intencjach tegorocznego Laureata Nagrody.

Sługa Boży Jerzy Ciesielski (1929-1970) swoim życiem dawał świadectwo miłości Boga i bliźnich. Z jego osobą wiążą się trzy charakterystyczne określenia: „ojciec rodziny, inżynier i naukowiec, chrześcijanin XX wieku”. Jan Paweł II podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki w kolegiacie św. Anny w Krakowie (8 VI 1997 r.) powiedział o nim: Posługę uczonego – posługę myślenia – uczynił drogą do świętości.

Janusz Wardak – ur. 1968 r., absolwent Lingwistyki stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeden z założycieli i prezes Stowarzyszenia Akademia Familijna. Autor wykładów, warsztatów i artykułów poświęconych wychowaniu dzieci, miłości małżeńskiej i życiu rodzinnemu. Doradca rodzinny. Przez kilka lat – wicedyrektor ds. wychowawczych szkoły dla chłopców „Żagle” Stowarzyszenia „Sternik” w Warszawie. Inicjator kampanii „Mniej ekranu, więcej rodziny”. Prowadzą z żoną „Akademię Wardaków” (www.wardakowie.pl) oraz wydawnictwo Wardakowie, a także warsztaty warsztaty dla firm – Life&work: Naszą misją jest wspieranie menedżerów i pracowników firm w osiąganiu lepszej harmonii między życiem zawodowym i rodzinnym, a przez to zwiększanie ich efektywności i satysfakcji z pracy. Jesteśmy przekonani, że zamiast równowagi („work-life balance”) człowiek powinien szukać w życiu synergii, zmierzając do stanu, który można określić jako „jedność życia”. Szczęśliwy mąż od 26 lat, ojciec dziesięciorga dzieci w wieku od 5 do 25 lat. Razem z żoną, Anną, konsultor Rady ds. Rodziny Episkopatu Polski.

Maria Kowal
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
Fot. M. Pabis