Przedsiębiorcy z Mazowsza wykluczeni z programu Polska Wschodnia?

Mazowsze w rozpoczynającej się perspektywie unijnej zostało włączone do programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Władze samorządowe zabiegały o to od wielu lat. Jednak zasady konkursu przygotowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wykluczają ze wsparcia mazowieckich przedsiębiorców. Nie ma na to zgody władz województwa, które zwrócą się w tej sprawie m.in. do premiera oraz Komisji Europejskiej.

W przygotowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej kryteriach wyboru dla Działania 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów – wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu” znalazły się zapisy wykluczające podmioty z Mazowsza. Na wsparcie mogą liczyć tylko przedsiębiorcy, którzy już wcześniej uzyskali wsparcie z Programu Polska Wschodnia. Jako że Mazowsze dołączyło do programu dopiero teraz, przedsiębiorcy z Mazowsza zostali wyeliminowani ze wsparcia. To utrata szansy na udział w działaniu wartym 100 mln euro.

– Apelowaliśmy do przedstawicieli rządu o wypracowanie takich zapisów, które umożliwią aplikowanie o środki również przedsiębiorcom z Mazowsza. Nasze stanowisko poparła Komisja Europejska, która uważa, że mazowieccy przedsiębiorcy również powinni być objęcie wsparciem. Niestety wygrała polityka – mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Przyjęte kryteria dyskryminują Mazowsze

Kryteria wyboru zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący Program Polska Wschodnia 25 stycznia 2023 r. Zgodnie z nimi, o nawet 600 tys. zł na rozwój projektu będą mogły ubiegać się tylko przedsiębiorstwa, które zakończyły program inkubacji w poprzedniej edycji programu. Wśród nich nie może być zatem firm z Mazowsza.

Samorząd województwa mazowieckiego jednak się nie poddaje.

– Będziemy walczyć o traktowanie mazowieckich przedsiębiorców tak samo jak przedsiębiorców z innych regionów. Szczególnie teraz, kiedy mamy kryzys, wzrost cen energii, inflację i inne zjawiska uderzające w przedsiębiorców jest to bardzo ważne – mówi Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Samorząd województwa interweniuje

Marszałek Struzik wystąpił do Komisarz Elisy Ferreiry o zbadanie, czy kryteria wyboru operacji nie naruszają unijnej zasady niedyskryminacji oraz czy są zgodne z ustaleniami z Komisją Europejską poczynionymi na etapie przygotowania programu. Władze województwa chcą się zwrócić także do premiera, a także Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Rzecznika Funduszy Europejskich. Analizują również prawną możliwość zaskarżenia kryteriów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

– Nie zostawimy tak tej sprawy. Pozbawienie przedsiębiorców pieniędzy europejskich tylko dlatego że działają na Mazowszu, jest absurdalne. Będziemy apelować do rządu o zmianę tej decyzji – podsumowuje Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 do wykorzystania jest 2,6 mld euro. Z programu korzystać będzie sześć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, a także po raz pierwszy regionalna część województwa Mazowieckiego. Umożliwił to wprowadzony dzięki staraniom samorządu Mazowsza podział statystyczny regionu. Z programu skorzystają gminy, powiaty, przedsiębiorcy oraz instytucje otoczenia biznesu.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego