Pruszków: Ważna informacja o pracy Terenowego Punktu Paszportowego w weekend majowy

Co roku podczas weekendu majowego do Terenowego Punktu Paszportowego zgłaszają się licznie Mieszkańcy, którzy korzystając z wolnych dni decydują się na załatwienie spraw urzędowych. W celu usprawnienia obsługi zdecydowaliśmy o wprowadzeniu zapisów na wizyty 30 kwietnia oraz 2 i 4 maja. Dzięki temu osoby, które wcześniej zarezerwują wizytę, będą miały pewność załatwienia swojej sprawy. Złożenie wniosku o paszport będzie możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.

Zapisów można dokonywać osobiście w kancelarii Starostwa lub pod numerami telefonów: 22 738 14 10 i 22 738 14 22. Tradycyjnie można dokonywać rezerwacji poprzez system kolejkowy dostępny na stronie:
powiatpruszkowski.link/SystemKolejkowy
(w przypadku braku miejsc w systemie kolejkowym prosimy o kontakt i zapisy pod wskazanymi numerami telefonów). Odbiór paszportów będzie się odbywał bez zapisów, w kolejności zgłaszania się do Punktu Paszportowego.

Godziny pracy punktu paszportowego:
Poniedziałek, 30 kwietnia – godz. 8.00-17.30
Środa, 2 maja – godz. 8.00-15.30
Piątek, 4 maja – godz. 8.00-15.30

UWAGA! Najlepiej przybyć na umówioną wizytę z odpowiednim wyprzedzeniem w celu wypełnienia wniosku!

Dokumenty, które należy mieć ze sobą:

  • Czytelnie wypełniony wniosek (wnioski dostępne są na miejscu),
  • Kolorowa fotografia paszportowa 35×45 mm (szczegóły dotyczące fotografii oraz ewentualne odstępstwa od standardów są dostępne w Poradniku Interesanta www.powiat.pruszkow.pl/poradnik/wydanie-paszportu-osobie-pelnoletniej),
  • Do złożenia wniosku paszportowego dla dzieci niezbędna jest obecność obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Obecność osoby małoletniej jest wymagana, z wyjątkiem osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 roku życia. Szczegóły na stronie www.powiat.pruszkow.pl/poradnik/wydanie-paszportu-osobie-maloletniej,
  • Odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą,
  • Ważny dokument paszportowy lub w przypadku jego nieposiadania ważny dowód osobisty – jako dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (do wglądu),
  • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty paszportowej (dokonanie przelewu poza siedzibą Starostwa przyspieszy obsługę! Informacje na temat wysokości opłat znajdują się pod wyżej wskazanymi linkami).
  • Dokument uprawniający do skorzystania z ulgi w opłacie paszportowej (legitymacja studencka, legitymacja szkolna, legitymacja emeryta/rencisty, ważna Karta Dużej Rodziny – do wglądu).

Konto, na które należy wnosić opłaty paszportowe:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000
Z dopiskiem „opłata paszportowa … (imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport). W przypadku przelewu elektronicznego niezbędne jest wydrukowane potwierdzenia przelewu z formatu pdf.