Program JEREMIE pomoże w rozkręceniu firmy

Przedsiębiorcy z Mazowsza znów będą mogli liczyć na dodatkowe wsparcie działalności. Kolejny raz zarząd województwa przekazał część środków z RPO WM na tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z wybranymi pośrednikami finansowymi, do których będa mogły sie zwracać zainteresowane firmy.

Dla najmniejszych

Mimo że oferta pożyczek i poręczeń jest pozornie bogata, przedsiębiorcy często mają problem z uzyskaniem tego typu wsparcia, bo obwarowane jest licznymi ograniczeniami. Dlatego zarząd województwa już w 2012 r. zdecydował o przeznaczeniu części kwoty z RPO WM 2007–2013 na pożyczki i poręczenia dla mazowieckich firm, przyłączając się do Inicjatywy JEREMIE.

Cel był prosty – przekazywanie wsparcia zwrotnego, które pozwoli wielokrotnie wykorzystać zainwestowane pieniądze, by ożywić mazowiecką gospodarkę. W efekcie z tego typu pomocy skorzystało już 1555 firm z Mazowsza. Wśród nich zdecydowaną większość stanowiły mikroprzedsiębiorstwa – 1510, które wykorzystały ponad 23,7 mln euro zwrotnego wsparcia. Małe przedsiębiorstwa (44) sięgnęły po 1,46 mln euro, a tylko jedno średnie przedsiębiorstwo skorzystało z 36 tys. euro. Wśród wszystkich MŚP, które korzystały z tej inicjatywy, ponad 52 proc. stanowiły start-upy (820 przypadków).

Bez historii kredytowej

– Program JEREMIE to forma wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci pożyczek, które mają służyć albo rozwojowi tych przedsiębiorstw, albo np. kredytowania bieżącej działalności. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego, dokładniej z funduszu spójności Unii Europejskiej. Tym razem jest to transza 54 mln euro, czyli ponad 215 mln zł, które przez instytucje tzw. pośredników trafią teraz do przedsiębiorstw w postaci bardzo korzystnie oprocentowanych pożyczek – wyjaśnia marszałek Adam Struzik. – Ich przewaga nad produktami bankowymi polega na tym, że często przedsiębiorstwa nie muszą mieć historii kredytowej, nie muszą mieć gwarancji, które np. przy kredytach bankowych są obowiązkowe. Dlatego mikroprzedsiębiorcy chętniej korzystają z tego typu wsparcia. To ogólnie sprawia, że mamy stale rosnącą liczbę firm na Mazowszu, co zwiększa udział w PKB. Dzięki temu Mazowsze jest najdynamiczniej rozwijającym się regionem nie tylko w Polsce, ale też w Europie.

Bank pełni rolę menedżera funduszy dla umów, które podpisujemy z marszałkami województw w ramach tzw. regionalnych programów operacyjnych. One mają trzy kierunki wydatkowania środków – największy, najważniejszy to właśnie wsparcie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw – mówi członek zarządu BGK Przemysław Cieszyński.Kluczową rolą pośredników finansowych jest weryfikacja zdolności kredytowej. Z tego mogą korzystać np. start-upy, które nie mają żadnych historii kredytowej, co dla banków komercyjnych jest kryterium dyskwalifikującym.

Na dobry początek

Średnia wartość jednostkowego poręczenia dla MŚP wynosiła prawie 15 tys. euro, a w przypadku pożyczek – prawie 22 tys. euro. Środki były przeznaczane głównie na zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia oraz środki transportu bezpośrednio związane z charakterem prowadzonej działalności. Finansowano również zakupy, budowy i modernizacje oraz inne przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju firmy.

Po tę formę pomocy finansowej sięgały firmy zajmujące się głównie handlem hurtowym i detalicznym (32,67 proc.), działalnością profesjonalną i naukową (11,51 proc.), przetwórstwem przemysłowym (9,65 proc.), ale też działalnością gastronomiczną i zakwaterowaniem (7,97 proc.), budownictwem (7,59 proc.), transportem i gospodarką magazynową (4,5 proc.), działalnością w zakresie usług administrowania i działalności wspierającą (4,31 proc.), pozostałą działalnością usługową (3,99 proc.), informacją i komunikacją (3,99 proc.), opieką zdrowotną i pomocą społeczną (3,92 proc.). Pozostałe sektory stanowiły 1,16 proc. odbiorców wsparcia.

Tak wykorzystane środki z poprzedniej perspektywy wróciły do Inicjatywy JEREMIE i w tej chwili są w dyspozycji Agencji Rozwoju Mazowsza SA, która zajmie się dalszym ich wykorzystaniem. Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego będzie wraz z pośrednikami finansowymi użyczał nowego wsparcia bazującego na 54 mln euro, które zarząd województwa w tym celu przekazał z nowego RPO WM.

Tekst za: Samorząd Województwa Mazowieckiego