Proces beatyfikacyjny brata Innocentego Wójcika z Niepokalanowa rozpoczęty!

8 września 2022, Niepokalanów – inauguracja procesu beatyfikacyjnego Brata Innocentego Marii Wójcika. Proszę wszystkich o intensywną modlitwę, abyśmy mogli wymodlić i wyprosić tego prostego i pięknego Brata Innocentego jako świętego – kard. Kazimierz Nycz.

W urodziny Matki Bożej odbyło się otwarcie procesu beatyfikacyjnego br. Innocentego M. Wójcika OFMConv. Mszy św. przewodniczył kard. Kazimierz Nycz – metropolita ordynariusz arch. warszawskiej, w której otwarto proces beatyfikacyjny.

Brat Innocenty może być wzorem oddania się Niepokalanej oraz podjęcia drogi, którą wskazał św. Maksymilian M. Kolbe. Ten prosty brat zakonny, który prawie całe życie spędził w Niepokalanowie, był uczniem Świętego – i drogę swego powołania i uświęcenia oparł na idei całkowitego oddania się Matce Bożej, jaką w Rycerstwie Niepokalanej (MI) ukazał Założyciel klasztoru Niepokalanów.

Podczas uroczystej homilii Kardynał zaznaczył, że liczba osób biorących udział w uroczystości otwarcia procesu br. Innocentego już świadczy o kulcie, który on odbiera od wiernych. „Udowodnienie kultu – to jedno z zadań, jakie członkowie trybunału muszą ukazać” – stwierdził ks. Kardynał.

W dalszej części homilii kaznodzieja przybliżył znaczenie święta Narodzenia NMP. Zaznaczył także, że w tradycji polskiej jest to dzień, w którym czcimy Matką Bożą Siewną, bo w tym dniu błogosławi się ziarno, które ma być wysiane, by przyniosło plon. „W tym sensie ten proces beatyfikacyjny to swego rodzaju sianie ziarna, który ma przynieść owoc”. Ks. kardynał zaznaczył, że Maryja przyniosła najpiękniejszy Owoc – Jezusa Chrystusa, jak też wskazał, że na chrzcie świętym dokonuje się swego rodzaju zasiew, zasiew dziecka Bożego, który jest zaproszony do świętości, możliwej do osiągnięcia przez każdego pod warunkiem współpracy z łaską Bożą. „Potrzebni nam są w Kościele wielcy święci, jak św. Maksymilian, który w historii XX wieku, w bardzo trudnej rzeczywistości wojny i okresu międzywojennego, ukazał nam przykład jak żyć i nigdy nie odejść od Boga. Potrzebni są świadkowie, którzy nam ukazują nasz ideał i ukazują nam pewną drogę do Boga”.

„Pobożność, modlitwa, ale przede wszystkim dobroć, zwyczajność – to są ślady, cechy, które charakteryzują br. Innocentego” – zaznaczył Metropolita warszawski i zauważył, że prostota, pokora i cichość są charakterystycznymi cechami Matki Bożej, które br. Innocenty przyjął, wybierając maryjna drogę do świętości.

Kardynał zachęcił zebranych do podjęcia drogi świętości w zwyczajności, za przykładem Maryi oraz za przykładem br. Innocentego.

Po Mszy św. miało miejsce zaprzysiężenie członków Trybunału beatyfikacyjnego. Metropolita warszawski, po uzyskaniu zgody Stolicy Apostolskiej, powołał Trybunał do przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego br. Innocentego M. Wójcika. W skład Trybunału weszli: o. dr Andrzej Kukła (delegat biskupa), ks. dr Piotr Wierzbicki (promotor sprawiedliwości), s. Jolanta Milanowska (notariusz), s. Paula Bronisz (notariusz pomocniczy) oraz wicepostulator sprawy o. Ryszard Żuber.

Po obiedzie był czas na zapoznanie się z sylwetką br. Innocentego poprzez obejrzenie filmu o nim.

Uroczystość zakończono procesją połączoną z modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia i zakończoną modlitwą do sługi Bożego br. Innocentego przy jego grobie na niepokalanowskim cmentarzu.

W uroczystym otwarciu procesu br. Innocentego wzięła udział m.in. rodzina sługo Bożego, licznie zgromadzeni członkowie MI wraz z pocztami sztandarowymi oraz władze zakonne franciszkanów konwentualnych wszystkich trzech polskich prowincji.

Teresa M. Michałek, FN / red.
www.niepokalanow.pl