POSŁUCHAJ: Rok temu w Rzymie ojciec Papczyński, wielki czciciel Niepokalanej został kanonizowany!

5 czerwca 2016 roku w Watykanie został ogłoszony świętym o. Stanisław Papczyński, wielki czciciel Maryi Niepokalanej i założyciel zgromadzenia Księży Marianów, których zadaniem jest między innymi czcić Niepokalaną własnym życiem i głosić Jej chwałę innym.

Bezustanne wojny XVII w., oraz idące z nimi w parze liczne epidemie, pochłaniały wiele ofiar.Mariański zakonodawca zdawał sobie sprawę, że nie wszyscy schodzą z tego świata przygotowani dobrze do wieczności. I stąd drugi cel zakonu – niesienie pomocy duszom czyśćcowym.

Początki zgromadzenia terytorialnie związane są z Mazowszem. Tam, w roku 1673, powstał pierwszy klasztor w Puszczy Korabiewskiej, obecnie – Mariańskiej.

Warto wspomnieć, że mariańskie zgromadzenie jest pierwszą wspólnotą zakonną męską założoną na terenie Rzeczpospolitej, która przetrwała do naszych czasów. Jest też pierwszym zakonem w całym Kościele powszechnym, który nosi w swej nazwie tytuł Niepokalanego Poczęcia NMP i przyjął, co ciekawe, ten tytuł na dwa wieki przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi!

Rok temu na kanonizacji w Rzymie obecna była Malwina Szymańska. Udało się jej tam spotkać i Prezydenta RP, i wielu innych czcicieli ojca Stanisława. Przypomnijmy sobie, jak przeżywali te uroczystości.

Tekst powyżej opracowany na podstawie www.marianie.pl

 

POSŁUCHAJ TAKŻE:
Kim był założyciel pierwszego męskiego zakonu założonego na terenie Polski? Dlaczego został ogłoszony świętym? Kto szczególnie powinien wzywać jego pomocy?

Mówi ks. Adam Stankiewicz MIC

Mówi ks. Paweł Naumowicz MIC

O łaskach, wyproszonych przez wstawiennictwo błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego opowie
ks. Jerzy Owsianka, proboszcz parafii, na terenie której wydarzyły się cuda, wykorzystanych w procesach beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym ojca Staniaława Papczyńskiego.