POSŁUCHAJ: Artur Meyer – przestępca, który został tercjarzem franciszkańskim

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Huberta Czarnockiego z Arturem Meyerem – nawróconym przestępcą, który dawniej siedział w więzieniu, brał narkotyki, interesował się okultyzmem. Jego nawrócenie rozpoczęło się od zaproszenia Boga do swojego życia. Teraz Artur należy do tercjarzy franciszkańskich i przybrał imię Franciszek.

Część 1:

Część 2:


Posłuchaj też innych audycji z cyklu Spotkania z Miłością.