„Porozmawiajmy w Łódzkiem” wystartowało w powiecie łęczyckim

Spotkaniem w powiecie łęczyckim rozpoczęliśmy cykl „Porozmawiajmy w Łódzkiem”. Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber wraz z grupą ekspertów będzie odwiedzał kolejne powiaty i informował o ofercie Urzędu Marszałkowskiego mieszkańców, samorządowców i organizacje pozarządowe.

Inaugurację „Porozmawiajmy w Łódzkiem” zorganizowaliśmy właśnie w tym powiecie, bo tego samego dnia uroczyście otwarto zrekonstruowane grodzisko w Tumie k. Łęczycy. – Chcemy, żeby te spotkania były trwałą tradycją kontaktu Urzędu Marszałkowskiego z samorządowcami i organizacjami pozarządowymi, funkcjonującymi na terenie poszczególnych gmin i powiatów – mówił dziś w Urzędzie Gminy Góra Św. Małgorzaty marszałek Grzegorz Schreiber. – Zaczynamy tutaj, bo pobliski Tum to zarówno symbol historii Polski i kolebki polskości, jak i symbol funduszy europejskich, a grodzisko zostało zrekonstruowane m.in. dzięki unijnym środkom.

W poprzednim sezonie motywem przewodnim „Porozmawiajmy w Łódzkiem” była Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. W tym roku spotkania dotyczyć będą trzech kluczowych tematów: nowości w ofercie UMWŁ, Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 oraz sposobów pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną na terenie naszego województwa.

Pierwsze „PwŁ” było okazją do wręczenia symbolicznych czeków m.in. dla lokalnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Z rąk marszałka odebrali je przedstawiciele: OSP w Kadzidłowej na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, Stowarzyszenia „Reqin” na organizację turnieju piłki nożnej i pikniku sportowego, gminy Świnice Warckie na doposażenie boiska sportowego, powiatu łęczyckiego na modernizację podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łęczycy oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Wartą a Nerem” na organizację Przeglądu Orkiestr Dętych Powiatu Łęczyckiego.

W spotkaniu udział wzięli także parlamentarzyści: senator Przemysław Błaszczyk oraz posłowie Marek Matuszewski i Piotr Polak.

„Porozmawiajmy w Łódzkiem” to cykl zapoczątkowany w 2020 roku. To przede wszystkim spotkania z samorządowcami, możliwość podzielania się sukcesami, ale i problemami. Dyrektorzy Urzędu, przedstawiciele instytucji podległych samorządowi województwa przybliżają m.in. aktualne i planowane konkursy unijne, realizowane programy wsparcia, możliwość pozyskania grantów. Dla marszałka szczególnie cenne są rozmowy z sołtysami.

Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach, które odbędą się:

– 29 kwietnia o godz. 12.00 w Gminnym Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie (gmina Nowosolna, powiat łódzki wschodni);

– 6 maja o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku (powiat pabianicki).

fot. Piotr Wajman

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego