Ponad 2,7 mln zł z UE na wymianę pieców w regionie żyrardowskim i warszawskim zachodnim

Gmina Sochaczew zainwestuje ponad milion zł ze środków unijnych w wymianę węglowych źródeł ciepła na niskoemisyjne nowoczesne urządzenia grzewcze. Na ten sam cel do gminy Raszyn i miasta Piastowa trafi po ponad 600 tys. zł, a do gminy Wiskitki ponad 330 tys. zł wsparcia. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego cztery projekty otrzymają łącznie ponad 2,7 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik i beneficjenci.

Redukcja emisji CO2 na terenie gminy Sochaczew

Inwestycja dotyczy wymiany urządzeń grzewczych w 84 budynkach jednorodzinnych w gminie Sochaczew. Projektem objęte są 23 miejscowości. W 31 budynkach jednorodzinnych zamontowane będą kotły gazowe wraz z podłączeniem do butli gazowej, w 34 – kotły gazowe wraz z podłączeniem do sieci gazowej, w 19 – kotły spalające biomasę (pellet).

Tytuł projektu: Wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Sochaczew

Beneficjent: Gmina Sochaczew

Całkowita wartość projektu: 1 563 234,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 089 840,00

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

O projekcie opowiada Dariusz Krupa – inspektor do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych Gminy Sochaczew:

 

 

Gmina Raszyn stawia na ograniczenie niskiej emisji

Przedsięwzięcie polega na wsparciu indywidualnych gospodarstw domowych przy wymianie starych kotłów węglowych na nowe urządzenia wykorzystujące paliwa gazowe i biomasę. Dodatkowo w ramach prac modernizacyjnych przewiduje się montaż instalacji OZE: pomp ciepła, fotowoltaiki i kolektorów słonecznych. W ramach realizowanego projektu zamontowanych zostanie 16 kotłów kondensacyjnych gazowych, jeden piec na pellet oraz jedna gruntowa pompa ciepła. Dodatkowo powstaną 4 instalacje kolektorów słonecznych oraz 5 instalacji fotowoltaicznych. Prace prowadzone będą w budynkach jednorodzinnych. Obejmą demontaż istniejącej instalacji i montaż nowej, dostosowanie wewnętrznego systemu c.o. do nowego kotła oraz termomodernizacje.

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Raszyn poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła na niskoemisyjne – etap drugi

Beneficjent: Gmina Raszyn

Całkowita wartość projektu: 1 082 621,40 zł

Kwota dofinansowania: 697 406,40 zł

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Poprawa jakości powietrza w Piastowie

W sześciu wielorodzinnych, komunalnych budynkach mieszkalnych w Piastowe stare urządzenia grzewcze wymienione zostaną na kotły gazowe. Inwestycja obejmie budynki znajdujące się przy ulicach: Mickiewicza 20, Lwowskiej 16, Lwowskiej 18, Siemiradzkiego 18, Powstańców Warszawy 9 i Poniatowskiego 9. Oprócz montażu urządzeń grzewczych wykonane będą przyłącza gazowe oraz instalacje gazowe wewnątrz budynków.

Tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Piastowa – podłączenie wielorodzinnych budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej oraz gazowej

Beneficjent: Miasto Piastów

Całkowita wartość projektu: 965 149,01 zł

Kwota dofinansowania: 626 582,48 zł (563 220,21 EFRR + 63 362,27 BP)

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Wiskitki

Projekt dotyczy wymiany źródeł ciepła w dwóch budynkach użyteczności publicznej – OSP w Miedniewicach oraz OSP w Wiskitkach. Stare kotły węglowe na eko-groszek zastąpione zostaną nowymi kotłami gazowymi. Przedsięwzięcie obejmie montaż nowych źródeł ciepła wraz z kompleksową modernizacją instalacji c.o. i montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku w Wiskitkach. W ramach projektu wykonana będzie też kompleksowa termomodernizacja budynków, tj.: docieplenie ścian, stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Tytuł projektu: Ograniczenie „niskiej emisji” w Gminie Wiskitki poprzez wymianę urządzeń grzewczych i poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Beneficjent: Gmina Wiskitki

Całkowita wartość projektu: 499 564,04 zł

Kwota dofinansowania: 331 647,32 zł (298 109,95 EFRR + 33 537,37 BP)

Działanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej