Pomoc dzieciom dotkniętym przemocą

Wicemarszałek Rafał Rajkowski przekazał Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu 1000 maskotek z numerem telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116111. Będą one wspomagać pracę policjantów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Akcja finansowana jest przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ze środków z tzw. korkowego.

Od 4 lat Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wspierają działania mazowieckiej policji dotyczące niwelowaniu stresu młodych osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jako wsparcie tych działań przekazywane są maskotki z wydrukowanym numerem bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – 116 111 i adres strony: www.116111.pl, na której najmłodsi mogą znaleźć informacje m.in. o tym, gdzie mają szukać wsparcia w trudnych sytuacjach. Strona została pomyślana tak, że dzieci i młodzież znajdą tam odpowiedzi na nurtujące ich problemy – adekwatnie do wieku. Pomoc mogą znaleźć także dorośli. Przekazany na maskotkach adres strony i numer telefonu są budzącą sympatię wizytówką z najważniejszymi danymi.

Mazowieccy policjanci muszą niestety interweniować w rodzinach, w których dochodzi do przemocy – mówił wicemarszałek Rafał Rajkowski. – Wszyscy wolelibyśmy, żeby takich sytuacji było jak najmniej. Nie da się im często zapobiec, natomiast ważne jest, by najmłodsi, którzy najbardziej cierpią z powodu przemocy doświadczanej od najbliższych, wiedzieli, gdzie mogą szukać wsparcia i jakie mają prawa.

W tym roku do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu trafi 1 tys. misiów. Dotychczas MCPS przekazał już ponad 2 tys. maskotek. Trafią one ostatecznie do miejskich i powiatowych komend. Dotychczas w ramach akcji policji „Program mający na celu zniwelowanie stresu u osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem, celem rozbudowy i poszerzenia chęci mówienia o przemocy” odbyło się 16 szkoleń prowadzonych przez koordynatora procedury „Niebieska Karta”. Podczas spotkań dzielnicowi mają okazję poznać skalę zjawiska i mechanizmy przemocy w rodzinie. To również przybliżenie specyfiki rozwoju psychologicznego małego dziecka. Maskotki przekazywane są właśnie podczas szkoleń. Następnie dzielnicowi mogą wykorzystać je w swojej pracy. Misie trafiają do osób małoletnich, które wychowują się w rodzinach dotkniętych przemocą w rodzinie, ale pluszowego przyjaciela mazowieccy dzielnicowi przekazują dzieciom podczas wizyt sprawdzających poczucie bezpieczeństwa w rodzinie (w rodzinach, gdzie wszczęta została procedura „Niebieska Karta”). – Środki z tzw. korkowego to zasilenie działań profilaktycznych – zwłaszcza dotyczących zagrożeń wynikających z nadużycia alkoholu – wyjaśnił Aleksander Kornatowski, p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. – Wsparcie działań policji w tym zakresie to jedna z wielu akcji, jaką prowadzimy. Ta jest o tyle ważna, że dotyczy dzieci, czyli tych osób, którym często najtrudniej się bronić.

Maskotki trafiły dotychczas do 16 jednostek policji: w KPP Węgrów, KPP Szydłowiec, KMP Radom, KMP Siedlce, KPP Garwolin, KPP Mława, KPP Pułtusk, KPP Sochaczew, KPP Przysucha, KPP Sierpc, KMP Ostrołęka, KPP Ciechanów, KPP Ostrów Mazowiecka, KMP Płock, KPP Płońsk, KPP Kozienice.

Nasz program ma za zadanie poprawić poczucie bezpieczeństwa małoletnich osób doznających przemocy w rodzinie. W tym roku na terenie garnizonu mazowieckiego wszczęto 4393 formularze „Niebieska Karta”. Liczba osób małoletnich, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie wynosi 846 – powiedział mł. insp. Dariusz Krzesicki, Zastępca KWP zs. w Radomiu. – Chcemy też podnieść świadomość wpływu na własne bezpieczeństwo w wyniku prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia. Maskotka z numerem telefonu jest jednym z wielu elementów tego, co realizujemy w ramach programu. W tej edycji maskotki trafią do 7 jednostek policji, w Białobrzegach, Lipsku, Grójcu, Zwoleniu, Gostyninie, Żyrardowie, Wyszkowie.

Celem programu poza promocją zachowań i działań mających wpływ na zniwelowanie stresu, jaki przeżywa osoba małoletnia podczas interwencji domowej dotyczącej przemocy w rodzinie, interwencji i działań prowadzonych w rodzinie, w której sprawca przemocy nadużywa alkoholu jest przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa, kształtowanie wśród najmłodszych wizerunku policjanta jako osoby przyjaznej dzieciom, otwartej na ich problemy oraz dbającej w sposób bezpośredni o ich bezpieczeństwo oraz wzrost zaufania społecznego i poprawa wizerunku Policji, jako instytucji wychodzącej naprzeciw problemom lokalnym.

 

Marta Milewska

Rzeczniczka Prasowa

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

tel. 22 59 07 602, kom. 510 591 974

e-mail: rzecznik@mazovia.pl

 

kom. Justyna Stanik-Rybak

koordynator procedury „Niebieska Karta”

Wydział Prewencji KWP zs. w Radomiu

tel. 48 345 30 50

 

Hanna Maliszewska

Rzeczniczka Prasowa

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

tel. 22 692 75 70 wew. 205

e-mail: rzecznik@mcps.com.pl