„Polska albo będzie trzeźwa, albo… nie będzie jej wcale”

W rozpoczynającym się, 19 lutego Tygodniu o Trzeźwość Narodu, zachęcamy do jak najgorliwwszego włączenia się w modlitwę w tej intencji. Bł. Bronisław Markiewicz mówił: „Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale.”

Intencje 56. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu
(zachęcamy do odmawiania w tych intencjach koronki do Miłosierdzia Bożego, dziesiątki różańca, do udziału w Mszy świętej w tym dniu)

Niedziela – 19 II 2023
Modlitwa wynagradzająca za grzechy pijaństwa popełniane w naszej Ojczyźnie.

Poniedziałek – 20 II 2023
Modlitwa za osoby pomagające uzależnionym, aby wytrwały na drodze służby bliźniemu.

Wtorek – 21 II 2023
Modlitwa za biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, aby gorliwie troszczyli się o trzeźwość własną i powierzonych im wiernych.

Środa Popielcowa – 22 II 2023
Modlitwa za zniewolonych nałogami, aby otworzyli się na Boże Miłosierdzie i kroczyli drogą trzeźwości.

Czwartek – 23 II 2023
Modlitwa za wszystkich ochrzczonych, aby trwali mocno w wierze, praktykując cnoty, w tym cnotę trzeźwości.

Piątek – 24 II 2023
Modlitwa za rodziny, aby były domowymi Kościołami, zatroskanymi o rozwój duchowy i trzeźwość wszystkich członków.

Sobota – 25 II 2023
Modlitwa za naukowców i elity społeczne, aby swoją pracą i świadectwem życia przyczyniali się do propagowania trzeźwego stylu życia w naszym społeczeństwie.

/Intencje za http://parafia-pinczyn.pl//

Modlitwa Duchowej Adopcji Osoby uzależnionej…

Modlitwa + jedna dziesiątka Różańca tajemnicą Zwiastowania, przez 30 dni.

Panie Jezu Chryste, za wstawiennictwem Sługi Bożego Mateusza Talbota, proszę Cię w intencji osoby zniewolonej nałogiem lub znajdującej sie w bardzo trudnej sytuacji życiowej, za którą podejmuję duchową adopcję. Proszę aby Niepokalane Serce Maryi, było dla niej znakiem nadziei i pocieszenia. Niech Święty Michał Archanioł pogromi szatana, ojca wszelkiego zła. Niech moc Twojej śmierci i zmartwychwstania rozerwie więzy zła, aby smutek zamienił sie w radość. Niech Twoja potężna Miłość zatriumfuje. AMEN

/Modlitwa pochodzi z książki Jolanty Cherbańskiej pt. „Matt Talbot. Wyjście z mroku”. Alkoholik wyniesiony na ołtarze”. Wydawnictwo Syjon.pl /