Polak, abp Andrzej Józwowicz – Nuncjuszem Apostolskim w Iranie

Ojciec Święty Franciszek mianował abp. Andrzeja Józwowicza, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Rwandzie, nuncjuszem apostolskim w Iranie.

Abp Andrzej Józwowicz urodził się w Boćkach (diecezja drohiczyńska) 14 stycznia 1965 roku. W 1990 roku. ukończył Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie i został wyświęcony na prezbitera 24 maja 1990 roku, przez prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W seminarium uzyskał stopień magistra teologii.

Po utworzeniu diecezji łowickiej 25 marca 1992 roku, został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu przez bp. Alojzego Orszulika, pierwszego ordynariusza diecezji. Studiując na wydziale Utriusque Iuris Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, w 1995 roku rozpoczął równoległe studia i formację w Papieskiej Akademii Kościelnej, „kuźni przyszłych dyplomatów” Stolicy Apostolskiej.

W czerwcu 1997 roku uzyskał tytuł doktora obojga praw na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Od 1 lipca tegoż roku rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, pracując kolejno na placówkach w Mozambiku, Tajlandii, na Węgrzech, w Syrii, Iranie, a ostatnio w Federacji Rosyjskiej.

Posługuje się językami: włoskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i portugalskim.

Jest prałatem honorowym Jego Świątobliwości a od 2009 roku, także kanonikiem gremialnym katedralnej kapituły łowickiej.

18 marca 2017 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go Nuncjuszem Apostolskim w Rwandzie, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego Lauriaco.

Tekst./fot za: BP KEP