Płyta Tygodnia: niemaGOtu – ITO

Wykonawca: niemaGOtu
Tytuł: ITO

Zespół niemaGOtu powstał w 2015 roku, kiedy opracowany przez jego członków utwór „Błogosławieni miłosierni” został wybrany Hymnem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.
– Oszołomieni Bożą hojnością postanowiliśmy grać dalej, zwłaszcza że Słowo ponaglało usilnie, nakazując: „Pocieszajcie mój lud, pocieszajcie!” (Iz 40,1) – wskazują twórcy.
Minęło pięć lat odkąd na rynku pojawiła się pierwsza płyta zespołu. Opatrzona jedynie szyldem niemaGOtu, który naonczas sam w sobie był tajemnicą i wyzwaniem.

Druga płyta zespołu ukazała się w grudniu 2020. Zawiera 11 utworów – psalmów, hymnów i pieśni pełnych Ducha.
– Przedstawiając naszą drugą płytę o tytule zaczerpniętym z rzymskiej paremii „si in ius vocat ito” (jeśli wzywają na sąd, idź), ufamy, że przyjmiecie ją życzliwie, sercem. Życzymy również, byście dali się ponieść Słowu na niej wyśpiewanemu i – wezwani na sąd – szli. Nie pewni siebie, lecz Tego, który umarł i zmartwychwstał, by – otuliwszy światłem wszelką naszą ciemność – zrodził nas z wysoka. Poprzez zebrane w tym albumie utwory zwiastujemy Wam Boga, który okazał swą sprawiedliwość, usprawiedliwiając wszystkich, którzy przyoblekli się w Pana – Jezusa Chrystusa – wskazują twórcy projektu, Ola Maciejewska i Jakub Blycharz.

Tracklista:

1. Magnificat
2. Pieśń stworzenia
3. Pieśń świąteczna o wierności Boga
4. Jeruzalem
5. Hosanna
6. Pieśń sprawiedliwości
7. Do Serca Jezusowego
8. Przyjdź
9. Pieśń nad pieśniami
10. Biada
11. Pieśń pewności