PIOSENKA TYGODNIA: Siewcy Lednicy – Krzyżu Święty

Piosenka Tygodnia 13/2018 (26 marca – 1 kwietnia):

Wykonawca: Siewcy Lednicy
Tytuł: Krzyżu Święty

Chociaż Siewcy Lednicy to głównie wulkan energii i entuzjazmu, to każdego roku odkładamy na 40 dni skoczne rytmy i tańce, aby rozmyślać nad tajemnicą miłości Pana Jezusa do nas, która zaprowadziła Go aż na krzyż. Łączymy się z Wami w wielkopostnej modlitwie i skupieniu, które, po swojemu, wyraziliśmy muzyką. Tak powstała płyta „Odszedł Pasterz”.

Oczywistym jest również, że nagraliśmy ją z potrzeby przeżycia smutku, który dotknął nas po odejściu Ojca Jana Góry, naszego kochanego duszpasterza i duchowego przewodnika. To on pokazał nam drogę do Chrystusa, który w swoim miłosierdziu odkupił nas na drzewie krzyża. On też uczył nas przeżywania radości z Jego zmartwychwstania, dzięki któremu mamy szansę spotkać się w niebie.