Pieśni św. Maksymiliana i inne wiersze

Pieśni świętego Maksymiliana i inne wiersze to zbiór religijnych tekstów poetyckich, podzielony na pięć części:

■ Pieśni świętego Maksymiliana – myśli na temat ważnych momentów życia Świętego;

■ Naśladowania – zwięzłe poetyckie refleksje nad pismami dziesięciorga świętych, m.in. św. Franciszka z Asyżu, św. Ignacego z Loyoli i św. Jana od Krzyża;

■ Z różańcem przez kampus – medytacje nauczyciela akademickiego, przemierzającego z różańcem w ręku kampus swojej uczelni;

■ Świadectwa – myśli, które autor zanotował po ważnych duchowych przeżyciach;

■ Zamyślenia – refleksje towarzyszące kolejnym godzinom codziennego brewiarza.

Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa OO. Franciszkanów Bratni Zew.

Kazimierz Braun – reżyser, pisarz i naukowiec, twórca licznych przedstawień teatralnych, autor poezji, prozy i dramatów oraz prac naukowych. W wydawnictwie Bratni Zew ukazały się jego dramaty poświęcone św. Maksymilianowi Kolbemu: Maximilianus, Mój syn, Maksymilian i Cela ojca Maksymiliana.