Pierwsza zdalna sesja sejmiku województwa mazowieckiego

Dziś odbyła się pierwsza zdalna sesja sejmiku województwa mazowieckiego. Jednym z poruszanych tematów był stan realizacji prowadzonego przez samorząd Mazowsza projektu unijnego, w ramach którego do mazowieckich szpitali codziennie trafia sprzęt i środki ochrony. Radni podjęli także decyzje dotyczące rozstrzygnięcia naboru na modernizacje i remonty strażnic OSP oraz przeznaczenia 600 tys. zł na zakup sprzętu oczyszczającego i dezynfekującego powietrze dla DPS-ów.

 

WALKA Z COVIDEM

Ponad 120 mln zł środków z UE już zaangażowanych, do szpitali codziennie dostarczane są kolejne partie sprzętu i środków ochrony osobistej, a w ubiegłym tygodniu sprowadzonych zostało z Chin 14 ton maseczek, gogli i przyłbic – tak przedstawia się najświeższy bilans.

 

Samorząd Mazowsza jako pierwszy polski region uruchomił środki unijne na walkę z koronawirusem w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Projekt będzie realizowany do końca roku 2020, z możliwością przedłużenia, w zależności od rozwoju epidemii w kraju.

 

Do tej pory zawartych zostało 79 umów (stan na 24 kwietnia br.), w ramach których zaangażowanych zostało ponad 82 proc. środków, czyli ponad 120 mln zł (umowy podpisane i w trakcie realizacji). Poza zakupem niezbędnego sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej, samorząd Mazowsza podpisał także umowę z ALAB laboratoria Sp. z o.o. na wykonywanie testów na obecność koronawirusa u personelu medycznego, który miał kontakt z osobami zarażonymi lub z podejrzeniem zarażenia. Z puli
7000 testów wykonanych zostało już ponad 3400.

 

CO ZOSTAŁO JUŻ ZAKUPIONE

W ramach projektu podpisanych zostało już 79 umów, na ponad 120 mln zł. Zakupionych zostało ponad 3650 sztuk sprzętu specjalistycznego, w tym tomografy, aparaty RTG, respiratory, kardiomonitory, łóżka do intensywnego nadzoru, busy do przewozu osób zakażonych niewymagających opieki medycznej, termometry bezdotykowe czy pulsoksymetry. Udało się już także zakupić ponad 6,5 mln sztuk środków ochrony osobistej, w tym maseczki, gogle, przyłbice, ochraniacze na buty, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji osób i sprzętu.

 

24 kwietnia br. władze Mazowsza sprowadziły z Chin 14 ton maseczek, gogli i przyłbic. To pierwsza z dwóch planowanych dostaw. Wartość zamówienia to ponad 16 mln zł.

 

CO TRAFIŁO JUŻ DO SZPITALI

Codziennie do mazowieckich szpitali trafia sprzęt specjalistyczny i środki ochrony osobistej. Do tej pory udało się już przekazać 611 sztuk sprzętu, w tym respiratory, aparaty RTG, termometry, urządzenia do dekontaminacji/zamgławiania/ozonowania. W ubiegłym tygodniu do stacji pogotowia w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach i Warszawie dostarczone zostały specjalne busy do przewozu osób zakażonych, niewymagających wsparcia ratowników medycznych. Ponadto do szpitali trafiło już także ponad 770 tys. sztuk środków ochrony osobistej, w tym, maseczek, gogli, przyłbic, fartuchów, rękawiczek czy kombinezonów.

fot. materiały prasowe

WSPARCIE DLA DPS-ÓW

 

Radni województwa mazowieckiego podjęli dziś decyzję o przeznaczeniu 600 tys. zł na zakup sprzętu oczyszczającego i dezynfekującego powietrze dla domów pomocy społecznej. W sumie zakupionych zostanie 60 urządzeń.

W domach pomocy społecznej przebywają osoby najbardziej narażone na zachorowanie i komplikacje w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Trudne warunki mają również pracownicy DPS-ów. Od początku ze środowisk pracowników pomocy społecznej płynęły apele o zabezpieczenie ich pracy. Domy pomocy społecznej prowadzone są przez samorządy gmin lub powiatów, a także przez fundacje lub podmioty prywatne. Z powodu ograniczeń prawnych, proponowane przez samorząd województwa wsparcie może trafić jedynie do DPS-ów prowadzonych przez samorządy.

 

Podopieczni domów pomocy społecznej oraz ich pracownicy są bardzo narażeni na zakażenie. W ich przypadku do walki z epidemią niezbędne jest trzymanie się rygorystycznych procedur, ale też stosowanie dodatkowych zabezpieczeń, a tych często brakuje – mówił marszałek województwa Adam Struzik. – Dlatego decydujemy się na przekazanie sprzętu do dezynfekcji powietrza, który kupimy za środki wygospodarowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

 

Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń zmniejszą ryzyko zakażenia w domach pomocy społecznej. Domy pomocy społecznej w całym kraju znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Z jednej strony podopieczni są w grupie największego ryzyka zachorowań i komplikacji przy zakażeniu się koronawirusem. Z drugiej – pracujący tam personel jest w stanie pomagać tylko wtedy, gdy może w bezpieczny sposób opiekować się pensjonariuszami. Wiemy, że DPS-y z Mazowsza pilnie potrzebują dodatkowego wsparcia – wyjaśniała Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

 

Od początku ogłoszenia epidemii w kraju podejmujemy różne działania, które są wsparciem dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych działających na rzecz różnych wykluczonych grup. Zdecydowaliśmy, że w momencie, gdy nie ma sposobności do przygotowywania szkoleń, konferencji i spotkań, które organizowaliśmy dla tych grup i dla pracowników pomocy społecznej, środki na te wydarzenia chcemy przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby placówek, bo liczy się teraz bezpieczeństwo ich pracowników i podopiecznych – podsumowuje Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

 

3 MLN ZŁ NA REMONTY I MODERNIZACJE STRAŻNIC OSP

 

3 mln zł przeznaczy samorząd Mazowsza na remonty i modernizacje strażnic OSP. Ostateczną decyzję, gdzie zostanie skierowane wsparcie, podjęli dziś radni województwa mazowieckiego.

 

Decyzją radnych 158 miast i gmin na Mazowszu będzie mogło zrealizować niezbędne prace remontowe w strażnicach OSP, w tym m.in. remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także wymiana instalacji elektrycznej.

 

To już kolejne wsparcie dla strażaków ochotników. Wcześniej, w ramach projektu unijnego przeznaczyliśmy 8 mln zł na zakup środków ochrony osobistej. Rozstrzygnięcie konkursu na strażnice jest ważne nie tylko ze względów bezpieczeństwa czy poprawy warunków stacjonowania druhów ochotników, to również możliwość pracy dla lokalnych przedsiębiorców, którzy te remonty będą mogli wykonać – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

W tegorocznej edycji programu Mazowieckie Strażnice OSP-2020 wpłynęło w sumie 258 wniosków. Ostatecznie dofinansowanie w wysokości w sumie 3 mln zł trafi do 158 mazowieckich gmin i miast (lista w załączeniu).

 

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 150 mln zł, z tego 124,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Mazowsze jako pierwsze województwo w kraju uruchomiło środki unijne na ten cel.

 

Marta Milewska, Rzeczniczka Prasowa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego