Papież ustanawia w Kościele posługę katechety

Ojciec Święty Franciszek ustanowił w całym Kościele posługę katechety. Będą ją pełnili świeccy – kobiety i mężczyźni. „Dobrze, aby byli  o głębokiej wierze i dojrzałości ludzkiej, by brali czynny udział w życiu wspólnoty chrześcijańskiej, byli zdolni do przyjmowania innych, do szczodrości i życia w komunii braterskiej, by otrzymywali należną formację biblijną, teologiczną, duszpasterską i pedagogiczną, aby byli uważnymi głosicielami prawdy wiary oraz by mieli już wcześniejsze doświadczenie katechezy” – napisał papież,  w liście apostolskim o charakterze dekretu, w którym ustanawia wspomnianą posługę.

Więcej informacji na ten temat TUTAJ