Oświadczenie w sprawie Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów

Klasztor OO. Franciszkanów w Niepokalanowie informuje, że Międzynarodowy Festiwal Filmów Niepokalanów, mający 30-letnią tradycję od ubiegłego roku posiada nowego i jedynego współorganizatora w postaci Fundacji Vide et Crede im. św. Jana Pawła II, natomiast z dotychczasowym operatorem Festiwalu współpraca została zakończona.
Oświadczenie Prowincjała Prowincji M.B. Niepokalanej Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie
o. Wiesława Pyzia dostępne jest TUTAJ

o. Jacek Staszewski