Orędzie z groty betlejemskiej

ORĘDZIE Z GROTY BETLEJEMSKIEJ

Narodziłem się NAGI,
mówi Bóg, abyś ty potrafił
wyrzekać się samego siebie.

Narodziłem się UBOGI,
abyś ty mógł uznać mnie
za jedyne bogactwo.

Narodziłem się W STAJNI,
abyś ty nauczył się
uświęcać każde miejsce.

Narodziłem się BEZSILNY,
abyś ty nigdy się
mnie nie lękał.

Narodziłem się Z MIŁOŚCI,
abyś ty nigdy nie
zwątpił w moją miłość.

Narodziłem się W NOCY,
abyś ty uwierzył, iż mogę
rozjaśnić każdą rzeczywistość
spowitą ciemnością.

Narodziłem się W LUDZKIEJ
POSTACI, mówi Bóg, abyś ty
nigdy nie wstydził
się być sobą.

Narodziłem się JAKO
CZŁOWIEK,
abyś ty mógł się stać
synem Bożym.

Narodziłem się PRZEŚLADOWANY
OD POCZĄTKU, abyś ty
nauczył się przyjmować
wszelkie trudności.

Narodziłem się W PROSTOCIE,
abyś ty nie był wewnętrznie
zagmatwany.

Narodziłem się W TWOIM
LUDZKIM ŻYCIU, mówi Bóg,
aby wszystkich ludzi
zaprowadzić do domu Ojca.

Lambert Noben
Tekst za: https://swrodzina.pl/