Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” przystępuje do realizacji 25. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W minionej edycji udział wzięło prawie 15 000 uczniów z niemal 1000 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Świadczy to o fenomenie Słowa, które jest „żywe i skuteczne”, konkurs zaś to tylko formuła, z pomocą której pomagamy młodym poznać Chrystusa i rozmiłować się w Nim. W Biblii znajdują oni natchnienie oraz moralne drogowskazy.

Patronat honorowy nad tą inicjatywą w skali kraju objęli: ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski oraz ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Program duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 2019-2022 będzie skoncentrowany na problematyce Eucharystii, dlatego chcąc pogłębiać w uczestnikach konkursu świadomość i wartość sakramentu Eucharystii, tematyka tegorocznej edycji obejmie Księgę Ezechiela oraz Ewangelię według św. Jana wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Tekstem źródłowym jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Edycja Świętego Pawła, 2011).

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach: szkolnym (10 marca 2021 r.), diecezjalnym (21 kwietnia 2021 r.) oraz ogólnopolskim finale w Niepokalanowie (31 maja-1 czerwca 2021 r.)

Więcej informacji: http://okwb.pl/